תושבים יקרים, 
לתשומת לבכם, החל מהיום ניתן להפיק אישור תושב לשנת 2024
שימו לב: ע"פ דרישת מס הכנסה - זכאים לאישור תושב, אך ורק תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:
רישום בספח ת.ז כתושב העיר לפחות שנה, תשלום לתאגיד המים, תשלום ארנונה ורישום למוסדות חינוך בעיר.

להגשת בקשה

מהי בקשה לאישור תושב?

בקשה לאישור תושבות נדרשת לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (1312 טופסהתושבות נקבעת על פי מספר קריטריונים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב.

קריטריונים:

הגשת בקשה לאישור תושב לעומדים בקריטריונים:

1. תושבים העומדים בכל הקריטריונים שצויינו מעלה או שילדיהם לומדים במוסדות החינוך בעיר- יוכלו להגיש בקשה לאישור תושב ולקבלו באופן מיידי באמצעות המערכת המקוונת, ללא צורך בצירוף מסמכים. 

2. תושבים שאינם עומדים בכל הקריטריונים - ידרשו לצרף מסמכים נוספים, לפי המקרה ולהגישם במערכת המקוונת. לאחר ההגשה, הבקשה תועבר לנציג העירייה, באם המסמכים תקינים יישלח אישור לכתובת המייל תוך 14 ימי עבודה. 

להגשת בקשה

מסמכים נדרשים לפי מקרה:

מקרה:

מסמכים נדרשים:

תושב השוכר דירה/יח' דיור

יש לצרף חוזה שכירות + צילום ת.ז

תושב/ת מעל גיל 25 אשר גר/ה בבית ההורים

יש לצרף תלוש שכר במידה ומקום העבודה נמצא בנתיבות או בסביבתה (בין אופקים לשדרות).+צילום ת.ז

בני זוג הגרים אצל אחד מהורי בני הזוג

ת.ז של שני בני הזוג כולל ספח +תלוש שכר אחרון של כל אחד מבני הזוג. יש לצרף תלוש שכר של אחד מבני הזוג במידה ומקום העבודה נמצא בנתיבות או בסביבתה (בין אופקים לשדרות)

תושב שילדיו אינם לומדים בעיר
(רלוונטי לגבי תושבים שלהם ילדים מתחת לגיל 18) 
יש לצרף אישור ממוסד הלימודים בו הילדים לומדים + צילום ת.ז

מקרים מיוחדים - פנייה למשרדי רשות המסים

תושבים שלא עומדים בקריטריונים, יפנו למשרדי רשות המיסים בבאר שבע בדרך מערכת מפ"ל בקישור: bit.ly/3JlBnbP בצירוף המסמכים הבאים:

 • רשום/ה כתושב/ת העיר לפחות שנה או ביישוב מזכה אחר. לפי ספח תעודת זהות - חובה!
  • רשום/ה כתושב/ת העיר לפחות שנה או ביישוב מזכה אחר. לפי ספח תעודת זהות - חובה!
  • משלם/ת ארנונה.
  • משלם/ת מים בתאגיד המים.
  • קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומד במוסד חינוכי בעיר. תנאי זה חל רק לגבי תושבים שלהם ילדים מתחת לגיל 18.
  • 1312 טופס 
  • חברות/ביקורים בקופת חולים
  • תדפיס 5 דפי כרטיס אשראי בשנה המבוקשת
  • אישור מעסיק על תשלום נסיעות הלוך חזור/ רכב צמוד/ הסעה
  • צילום שני תלושי שכר

הנפקת אישור תושב על ידי העירייה מותנה באישור הזכאות ממס הכנסה. 

הנפקת אישור עבור שנים קודמות יתבצע רק עבור שחזור.

הנפקת אישור חדש עבור שנים קודמות יתבצע רק דרך מס הכנסה.

לכל שאלה או בירור נוסף ניתן לפנות למוקד 106

קבלת קהל במשרדי העירייה
personכתובת כיכר יהדות צרפת 4, עיריית נתיבות
personטלפון 106
personשעות פעילות ימים א'-ה': 09:00-14:00 | ימים ב', ד': 16:00-19:00