מדוע צריך פיקוח ואכיפה?

פעילות הפיקוח העירונית נועדה לשמור על מרחב ציוסדר ציבורי המאפשרים איכות חיים וביטחון באמצעות אכיפת חוקי העזר בכלל ובנושא חניה בפרט. נושא זה נמצא באחריות המחלקה המשפטית.

אכיפת עבירות תעבורה

אדום לבן, חניה בתחום תחנת אוטובוס, חניה בחניית נכים, הפרעה לתנועה, חנייה על מדרכות, אכיפת איסור חניית משאיות / אוטובוסים ברחבי העיר וכיו"ב - גובה הקנס נע בין 250 ל-1,000 ₪  (בהתאם לסוג העבירה).

תשלום הודעות קנס

קיבלת דוח? ניתן להסדיר את התשלום באחת מן האפשרויות המפורטות:

  1. אתר האינטרנט: 

          לתשלומי הודעות קנס חניה או פיקוח שהתקבלו לאחר ה-14.09, לחצו כאן - תשלום מקוון

          לצפיה בפרטי הדו"ח ותמונות המתעדות את ביצוע העבירה -  לחצו כאן

      2. מענה טלפוני בטל'  08-8696985  (לתשלום באשראי בלבד)

      3. בכל סניפי בנק הדואר

שימו לב! יש לשלם את הודעת הקנס תוך 90 ימים מיום קבלתה. במידה ולא תשולם במועד המצוין בה תחול תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק.

עקב שדרוג המערכת, ניתן יהיה לשלם הודעות קנס שהתקבלו עד לתאריך 14.9 החל מ 1.2.23

יצויין כי במהלך תקופה זו בלבד, הודעות הקנס יוקפאו עד לסיום שדרוג המערכת.

בקשה לביטול הודעת קנס / ערעור

ניתן להגיש בתוך 30 ימים מקבלת הודעת הקנס, במשרדי הפיקוח העירוני או בטופס המקוון:

 טופס מקוון לדוחות שהתקבלו מתאריך 14.09


יש לצרף מסמכים התומכים בטענות הנטענות בבקשה.

הבקשות שהוגשו לביטול נבחנות ע"י התובעת העירונית. ההחלטה תישלח בדואר למבקש.
ערעור על דוח חניה/פיקוח בלבד.

לצפייה בסטאטוס ערעור על דוח חניה/פיקוח שהתקבל עד לתאריך 14/09   

שימו לב!

משחלפו 30 ימים ממועד קבלת הודעת הקנס, לא ניתן להגיש בקשה לביטול הודעת הקנס / ערעור.
 

בקשה להישפט:

בקשה להישפט ניתן להגיש בתוך 90 ימים ממועד קבלת הודעת הקנס.
אם הוגשה בקשה לביטול הודעת הקנס, ניתן יהיה להגיש בקשה להישפט (לאחר קבלת תשובה שלילית בבקשה) תוך 30 ימים.
ניתן להגיש בקשה להישפט באמצעות מילוי הפרטים בצירוף ת.ז בנספח המצורף להודעת הקנס ולשלוח אותה לפרטי הקשר המופיעים מטה.

 

יצירת קשר:

תנועה וחניה
personיחידת יפתח
personכתובת רחוב שבטי ישראל 44 (אולמי גיל לשעבר),נתיבות
personטלפון 08-8696985
personפקס 08-9107124
personשעות פעילות ימים א-ה 08:00-16:00