רישום למעונות היום
רישום למעונות היום הוא השלב הראשון בתהליך, שבסופו תוכלו להכניס את ילדיכם לאחד ממעונות היום המוכרים ע"י האגף לעידוד תעסוקת הורים.
לאחר קבלה למעון תוכלו להגיש בקשה להשתתפות שכר לימוד.

את ההרשמה יש לבצע מיום 1/02/23, י' בשבט תשפ"ג ועד 21/2/23. ל' בשבט תשפ"ג
שימו לב כי הרישום באתר מתבצע עבור מעונות סמל
מעבר ישיר למערכת הרישום 

הרישום למעונות הפרטיים מתבצע מול בעלת המעון ישירות.
שנתונים לרישום: 

  • כיתת תינוקיה כל מי שנולד לאחר 1/6/22
  • כיתת פעוטות כל מי שנולד בין התאריכים 1/9/21-31/5/22
  • כיתת בוגרים כל מי שנולד בין התאריכים 1/1/21-30/8/21
  • הערה: כיתות מעורבות יתכנו לפי שיקול מנהלת המעון

סרטון הדרכה בנושא תהליך הרישום