*קוד אתי הוא מסמך המפרט את כלל עקרונות הפעולה המחייבים של העירייה כארגון ושל עובדיה בעבודתם השוטפת, בכל ממשקי השירות עם תושבי העיר, בקשרי העבודה עם ספקים ועם גורמי ממשל ורגולציה.

מטרת הקוד האתי

 

לקוד אתי יש שתי מטרות:

 • אתיקה היא אחת מאבני היסוד החשובות של כל שירות ציבורי ובלעדיה לא ייכון שירות נאות אשר מסוגל לקיים את ייעדו על פי אמות מידה ראויות, יעילות ותקינות מנהלית.

עיריית נתיבות חרטה על דגלה להיות ארגון אשר מעניק שירות מיטבי לתושבי העיר, תוך שמירה קפדנית על הנחיות החוק עם עקרונות של אחריות, יושרה, הוגנות, מוסריות ורגישות אנושית. אנו, עובדי העירייה, נפעל במיומנות מקצועית, בגישה שירותית, קשובה וסובלנית הרואה תמיד את התושב במרכז.

אנו ניקח אחריות מלאה על ביצוע תפקידנו: הן על התוצאות המצופות מכל אחד ואחת מאיתנו והן על דרך הפעולה והגישה השירותית/אנושית המצופות מאיתנו, עם נאמנות לאינטרס הציבורי, שמירה על משאבי העירייה והשקעת מאמץ מתמשך לחסכון ולהתייעלות. אנו, עובדי עיריית נתיבות, נהווה דוגמה להתנהלות אחראית, מקצועית הוגנת ואתית ונשמש סמל, מקור גאווה ודוגמא אישית, לתושבים.

עקרונות מחייבים של הקוד האתי

אנו עובדי עיריית נתיבות, נקפיד לפעול על בסיס:

 • לקיחת אחריות: אנו אחראים על ביצוע מיטבי של תפקידנו ומחויבים לקוד האתי.
 • שמירה על כבוד האדם: ניתן יחס מכבד עם דרך ארץ, לכל אדם באשר הוא.
 • שמירה על יושרה: נפעל תמיד ביושר, בתום לב ובהגינות.
 • מקצוענות ומצוינות: נתעדכן מקצועית ונשאף לשיפור מתמיד בכל תחומי הפעולה שלנו.
 • שמירת קוד לבוש הולם: נהיה לבושים תמיד בבגדים ייצוגיים המכבדים את מקום העבודה.
 • שוויון ואי משוא פנים: ניתן שירות מיטבי ושוויוני לכל תושב/ת ללא קשר ל: גיל, מין, דת, דעה פוליטית או מעמד אישי שלו/שלה.
 • שקיפות מידע: נספק לכל פונה מידע  בכפוף לשמירה על הנחיות החוק.

כבוד האדם

 • נפעל מתוך אחריות למתן הערכה ויחס מכבד עם דרך ארץ כלפי כל אדם באשר הוא,  בזכות ערכו הפנימי, ללא תלות במוצאו, מינו, אמונתו ומעמדו הכלכלי והחברתי.  נראה כל אדם כתכלית ולא כאמצעי לקידום מטרה או לניצול.
 • נקפיד לשמור על כבודם של כל הפונים אלינו – תושבים, עמיתים, גורמי חוץ, ספקים ונותני שירות. נכבד את רגשותיהם ונראה כל פונה כאדם ולא כמקרה, תוך כיבוד השונה וקבלתו.
 • נקדיש לתושב תשומת לב מלאה ויחס מסור ואישי, נקשיב לדבריו ונקפיד לנהוג בו באחריות, באופן אנושי ומתחשב, בנימוס, בסובלנות, במאור פנים, באדיבות ובהוגנות.
 • נעשה כל מאמץ לענות על צרכיהם של כלל תושבי העיר, תוך הקפדה על יצירת תנאים נוחים לניהול חייהם של התושבים בכבוד.
 • מנהלים בעירייה יהיו אחראים ליצירת סביבת עבודה הולמת לעובדי העירייה. המנהלים יקפידו על שמירת כבודם של עובדיהם ויביעו הערכתם לעבודתם.
 • חברות והוגנות: כל עובד שיקבל יחס לא נאות ולא מכבד מהתושבים, למרות מאמציו לנהוג באופן  ראוי ומכבד, יזכה לגיבוי וסיוע מקצועי מהנהלת העירייה ומחבריו לעבודה.

יושרה

 • אנו נפעל באחריות, ביושר, בתום לב, בהגינות ובאמינות, נשמור על הוראות החוק ועל טוהר המידות ונתמקד במתן שירות איכותי לתושב עם מאמץ מתמשך לשיפור מתמיד. אנו נקפיד לבצע את עבודתנו ללא ניגוד אינטרסים וללא משוא פנים, תוך הקפדה על שימוש יעיל ומושכל במשאבי העירייה.
 • נקפיד לא לנצל לרעה את תפקידנו ומעמדנו הן כלפי הציבור והן כלפי עמיתינו וכלפי הכפופים לנו בכל הנוגע לענייני העירייה ולקידום עניינים אישיים שלנו או של מקורבים לנו.
 • אנו נימנע מקבלת תשורות וטובות הנאה מהפונים אלינו בהקשר לתפקידנו ומעשינו.
 • אנו מאמינים, כי הבסיס לכל התנהגות ציבורית ראויה היא בלקיחת אחריות ובמתן דוגמה אישית לסובבים אותנו, בבחינת ,ממני תראו וכן תעשו”. אנו נבטא ערך זה בכל דרכי התנהגותנו, בהופעתנו ובלבושנו ובכך נקנה וניצור נורמות התנהגותיות ערכיות ראויות.

שיתוף ושותפות

 • עובדי העירייה יפעלו למימוש חזון ומטרות העירייה תוך סיוע וגיבוי הדדי.
 • העובדים הינם שותפים מלאים להצלחת העירייה במימוש יעדיה.
 • העובדים יקימו שיתוף פעולה מלא עם האגפים והמחלקות תוך התייעצות ויצירת דיאלוג עם כל הגורמים הרלוונטיים והבנת צורכיהם.

מקצוענות ומצוינות

 • אנו אחראים על מתן שירות איכותי הממוקד בתושבי העיר ובצרכיהם. נקפיד לבצע את עבודתנו על בסיס ידע, ניסיון והכשרה מקצועית מתמדת.
 • בכל תחומי העשייה שלנו אנו נחתור למצוינות ונגלה יוזמה ויצירתיות אשר יובילו לשיפור מתמיד של איכות השירות הניתן על ידינו.
 • העשייה היומית ומתן השירות שלנו לתושבים, יהיו מושתתים על לקיחת אחריות, על ידע והתמחות מקצועיים ובכל פעילויותינו נקפיד על כך שהחלטותינו ופעולותינו יונחו על פי שיקולים מקצועיים ועניינים בלבד.
 • אנו נכלול במתן השירות חשיבה יצירתית ודבקות בהשגת מענים הולמים לתושבים.
 • אנו נפעל אך ורק על פי שיקולים מקצועיים ולא נערב עמדות, סטיגמות או דעות אישיות במתן השירות ובתהליך קבלת ההחלטות.
 • בעבודתנו נבטא את האחריות והמומחיות המקצועית שלנו תוך הבעת דעתנו המקצועית בנחישות ובאומץ, גם אם זו דעת מיעוט.
 • אנו נחלוק את הידע האישי והמקצועי שלנו בשותפות עם עמיתינו למיצוי היכולות המקצועיות של האגפים השונים בעירייה לשם קידום מטרותיה ויעדיה.

שוויון ואי משוא פנים

 • אנו מאמינים כי התנהגות מפלה ובלתי שוויונית היא התנהגות לא תקינה ונעשה ככל שביכולתנו למנוע אותה
 • ננהג במילוי תפקידנו כלפי כלל הציבור באופן שוויוני וללא אפליה או משוא פנים, ללא הבדל מין, גיל, דת, דעה פוליטית או מעמד אישי ומתוך גישה אחראית, הוגנת ומכובדת.

שקיפות

 • נקפיד על התנהגות ארגונית אחראית, גלויה, שקופה, ברורה ומהימנה, תוך כיבוד זכות הציבור לקבל כל מידע רלוונטי נדרש, וכאשר כל פעולותינו גלויות ופתוחות לביקורת.
 • נדווח בשקיפות מלאה דיווחים אמיתיים, אמינים ומהימנים ולא “נעגל פינות”
 • נציג בשקיפות מלאה, באחריות מקצועית  וללא חשש תהליכי תחקור אירועים, תוך דיווח על טעויות שנעשו, ונפעל לתיקונן בזמן אמת.
 • נפעל באחריות, בשקיפות ובאמינות כלפי ספקים, קבלנים ובעלי עסקים, תוך מתן הזדמנות שווה לכל.
 • העירייה תפרסם בשקיפות כל מידע הקשור בזכויות התושבים.