הזמנה לכנס שיתוף ציבור במעמד ראש העיר בתאריך 19.4.21 - בואו להשפיע!

לפרטים נוספים - הקליקו כאן

 

תכנית מתאר כוללנית חדשה לעיר נתיבות יוצאת לדרך

עיריית נתיבות מקדמת בימים אלה תכנית מתאר כוללנית לעיר נתיבות כמענה לצרכי הפיתוח של העיר לשנת היעד 2040 ומעבר לה. התוכנית נועדה ליצור מסגרת וכיוונים לפיתוח העיר והתחדשות חלקיה הוותיקים בעשורים הקרובים. התכנית תשים דגש על איכות המרחב הציבורי ותיתן מענה באיכות ובכמות לצורכי הדיור, שירותי הציבור והפנאי, תעסוקה ומסחר, תנועה ותחבורה, תשתיות אנרגיה ומים, וכן לנושאי נוף, סביבה ותיירות ועוד. התכנית תותווה ותשלב עקרונות של פיתוח בר-קיימא.

תכנית המתאר נערכת על ידי משרד גוטמן אסיף אדריכלים ואיתם צוות יועצים רחב: אתוס – מנהלי התכנון ויועצי סביבה, גאוקרטוגרפיה – יועצי כלכלה ודיור, אהרונסון – אדריכלי נוף, ענת ברקאי נבו – תכנון ערים חברתי פרוגרמה ושיתוף ציבור, מורן הנדסה – תנועה ותחבורה, לביא נטיף אלגביש – ניקוז, מוסקוביץ מיכאל מהנדסים – תשתיות מים וביוב, אפ אם מהנדסים – תשתיות חשמל תאורה ותקשורת.

תכנית המתאר החלה להתגבש בחודש ינואר 2021 ומכילה מספר שלבי תכנון עיקריים אשר יבוצעו תוך שיתוף הציבור:

 • לימוד מצב קיים וגיבוש כיווני פיתוח והתחדשות

 • הכנת חלופות תכנון לתוכנית המתאר

 • גיבוש חלופה נבחרת

 • הגשת מסמכי תכנית לדיון בוועדה המקומית

 • דיון והפקדה בוועדה המחוזית

 • אישור התכנית

עקרונות התכנון אשר גובשו ע"י צוות התכנון:

 1. תפקוד עירוני כולל

  • נגישות ורמת שירות לתושבי העיר ואורחיה

  • הליכות ועידוד תחבורה לא ממונעת

  • זהות עירונית כוללת

  • זהות שכונתית/קהילתית

  • תרומה להתחדשות השכונות הוותיקות

 2. השתלבות במרחב הסובב

  • נגישות ורמת שירות לתושבי האזור

  • זהות יישובית/קהילתית של יישובי הסביבה

  • תפקוד ושמירה על ערכי החקלאות

 3. תרומה לחוסן חברתי

  • הזדמנויות לקבלת שירותים ציבוריים המפתחים קשרים קהילתיים ולתעסוקה קרוב לבית- ערוב שימושים.

  • הזדמנות לפיתוח מגוון שירותים ממשלתיים / מרכזיים תוך השגת ספי כניסה גבוהים עם גידול האוכלוסייה ומשיכה איזורית

  • חיזוק "הלב הפועם" של מרכז העיר הוותיק

  • הזדמנויות לתעסוקה קרוב לבית

  • אפשרויות פיתוח של מוקדי זהות שכונתיים

  • אפשרויות פיתוח של אזורי מפגש משותפים

 4. תרומה לפיתוח כלכלי

  • רמת השירותים העסקיים והמסחר לתושבי העיר והאזור בדגש על מגוון שימושים

  • חיזוק בסיס המס- מימוש מהיר ואיכותי של שטחים מניבים למשרדים, לתעשייה וללוגיסטיקה

  • יצירת מקומות תעסוקה שיצמצמו יוממות של תושבי נתיבות ויגדילו יוממות אליה

  • מענה מלא לביקושים הצפויים לאור הגידול באוכלוסייה ובזיקה לתכנית האסטרטגית של האשכול לפיתוח תחומים של מדיה, וחקלאות מתקדמת.

  • העצמת התפקוד הייחודי של אזור בעלי המלאכה

  • איזון בין מוקדי התעסוקה והמסחר בעיר ובאיזור

 5. תפקוד מערכי תנועה ותחבורה

  • תפקוד מערך התנועה הראשית והאזורית- טבעות תנועתיות וחיבור ליישובי האזור

  • תפקוד מערך התנועה העירונית- גריד עירוני המשכי ללא קטיעות

  • רישות העיר בשבילי אופניים והליכה רציפים

  • תמיכה ברשת תחבורה ציבורית ושיתופית

  • מיצוי התשתית הרכבתית- גישה נוחה לרכבת בשלל אמצעים- תח"צ, אופניים, ר"פ והליכה

 6. השתלבות בסביבה ומניעת מפגעים

  • שמירת מרחקים מתשתיות עם מגבלות/מפגעים ומחומ"ס

  • צמצום פגיעה בשטח חקלאי/פתוח

  • אי חפיפה לשטחים ערכיים/טבע עירוני

  • אי פגיעה במסדרון אקולוגי ארצי/אזורי

  • המשכיות ורציפות לפיתוח קיים / מאושר

 1. תפקוד נופי

  • יצירת רצף פיתוח וריכוז והצמדות של תשתיות

  • פגיעה מינימלית ברצפים של שטחים חקלאיים ופתוחים

  • חיזוק מערכת הצירים הקיימת

  • הזדמנויות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים איכותיים, המסתמכים על ערכי נוף קיימים

  • הזדמנויות לפיתוח שטחים בעלי מגבלות בינוי וניצולם לטובת שטחים פתוחים ציבוריים

  • פיתוח המאפשר שימור מי נגר בגבולות הפיתוח ואינו מעמיס על תשתיות מים קיימות

 2. השתלבות במערכי התשתיות  ופיתוחם

  • העדר קונפליקטים עם תשתיות אזוריות- בדגש על שימור פשטי הצפה של נחלים ורחבי רצועות ניקוז

  • התאמה למקורות אספקה קיימים / מתוכננים.

  • ניהול מי נגר לפי ייעודי קרקע מוצעים בחלופות השונות

  • התאמה לפתרונות בני קיימא- דגש על ניהול מי נגר ואפשרויות ייצור אנרגיה מקומיים.

  • העדר עלויות חריגות

 3. היתכנות קניינית ושימושים בפועל

 4. היתכנות מבחינת עלויות פיתוח

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות לענת ברקאי נבו, מתכננת ערים חברתית ויועצת שיתוף ציבור מטעם צוות התכנון. anatbnevopp@gmail.com