לאור החלטת משרד הבריאות בדבר קיום סגר כללי על המסחר - 
השוק העירוני שהיה אמור להתקיים ביום שלישי - מבוטל וזאת עד והודעה החדשה.

בברכת בריאות איתנה,
אגף הביטחון, עיריית נתיבות