תושבים יקרים, 

השוק העירוני יופעל כסדרו גם ביום הבחירות 

אנו קוראים לציבור להמשיך לשמור על ההנחיות.

בברכת בריאות איתנה,
אגף הביטחון, עיריית נתיבות