בשגרה, תפקיד מערך הביטחון הינו להבטיח את ביטחון פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה.

פעילות אבטחת מוסדות חינוך

 • מתן שירותי אבטחה למוסדות החינוך, על פי הנחיות של משטרת ישראל ומשרד החינוך.
 • הכנת מוסדות החינוך לחירום וביצוע תרגילים שנתיים ובקרה, כולל השתתפות בתרגיל ארצי

תפקידי המאבטח והכשרתו

 • הכשרה: כל המאבטחים המועסקים במוסדות החינוך עוברים קורס והכשרה של מאבטחי מוסדות חינוך.
 • ראיון אישי: גם בחברה המעסיקה וגם אצל קב"טי מוס"ח.
 • בדיקת עבר פלילי: בדיקה מקיפה גם מול משטרת ישראל על העדר עבירות מין של המאבטח.

המאבטחים עוברים בקרה יומית/חודשים ע"י הקב"טים ותפקידם מאוד חשוב בשגרה לדאוג לבטחונם של הילדים ושטח נקי מבחינת התנהלות בית ספר וזה אומר:

 • שאין כניסה של עובדים למוסד בלי בדיקה של המאבטח מול הקב"טים ורשימה מסודרת ביומן מאבטח
 • אין כניסה של הורים בלי תאום עם המזכירות 

לאחר בירור של המאבטח מוסד חינוכי במהלך היום חייב להיות נקי נטרלי מאדם לשמור על שגרת מוסד החינוכי אלה אם יש פגישה ועבודה מסויימת בשטח בית ספר שמאושרת ע"י מנהל המוסד וקב"טי מוסדות חינוך.

פניות בנושא בטיחות וביטחון במוסדות החינוך: יש לפנות למוסד החינוכי או למוקד העירוני 106.

אישור תיאום טיולים

 1. מתבצע על ידי נציג המוסד החינוכי, מול הלשכה של תיאום הטיולים במשרד החינוך, ומועבר לידיעת הקב"ט.
 2. במקרים שאינם מצריכים אישור תיאום טיולים, על המוסד ליצור קשר עם מוקד 106 לצורך יידוע הקב"ט.

שימו לב! כל יציאה וחזרה של מוסד חינוכי, מחוץ לגבולות המוסד, מחייבת דיווח למוקד העירוני.

אישור קייטנות

כחלק מתהליך אישור הקייטנות של משרד החינוך, נדרש גם אישור של קב"ט העירייה. לפניכם התהליך:

 1. אישור ממשרד החינוך- אישור קייטנות מתבצע אך ורק לאחר השתלמות מנהלי הקייטנות במשרד החינוך.
 2. תיאום פגישה עם הקב"ט העירוני- על מנהל הקייטנה לתאם פגישה עם הקב"ט העירוני, לצורך בחינה ואישור.
  לפגישה יש להביא את המסמכים הנדרשים, המפורטים מטה.
 3. בדיקת מסמכים- הקב"ט יבדוק את תקינות כל המסמכים והאישורים. אם נמצאו תקינים, ינתן אישור.
 4. המשך תהליך- לאחר קבלת האישור, על מנהל הקייטנה להמשיך את תהליך אישור הקייטנה מול משרד החינוך.

מסמכים נדרשים

 • טפסים לאישור קייטנה של משרד החינוך
 • אישור קיום בטיחות במוסד בו מתקיימת הקייטנה
 • תוכנית עבודה מפורטת הכולל מיקומים
 • אישור העדר עבירות מין למדריכים מעל גיל 18
 • אישור הדרכה למנהל הקייטנה
 • אישור רישוי עסקים (אם נדרש)- על כל מנהל קייטנה לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים ברשות, האם נדרש אישור רישוי עסקים לקייטנה.
 1. קיום הדרכה בנושא ביטחון ובטיחות לכל מדרכי הקייטנה- לאחר קבלת האישור, יתאם הקב"ט עם מנהל הקייטנה מועד להדרכת כל צוות הקייטנה. הדרכה זו היא חובה! על פי הנחיות משרד החינוך.

שימו לב! כל קייטנה מחייבת אישור של משרד החינוך ושל אגף הביטחון.

פרטי קשר

מוקד עירוני
106
054-6677862 | 08-6229783