אזרחי כבוד של העיר נתיבות 1956-2011                                                                             

הרב יצחק אבוחצירא ז"ל

מר יצחק רבין ז"ל

מר דוד לוי

מר יצחק שמיר ז"ל

מר בנימין בן אליעזר ז"ל

מר אריאל שרון ז"ל

מר קן קייזרמן ז"ל

מר אדם הרציג ז"ל

מר מיילס טננבאום ז"ל

מר הרווארד צריש

מר מנחם (מני) מזוז

מר ראובן (רובי) ריבלין

מר ג'ו בן אמו

מר בנימין התניהו

מר משה כחלון