קצין הביקור הסדיר פועל מתוקף חוק חינוך חובה ולפי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך. בהתאם לחוזר מנכ"ל-מביקור סדיר למניעת נשירה חוק לימוד חובה חל על כל הילדים והנערים מגיל 3 ועד גיל 18.

תפקידו של קצין הביקור הסדיר:

קציני ביקור סדיר פועלים כל העת לאתר תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה סמויה וגלויה, תוך שהם מסייעים בידם, יחד עם הצוותים החינוכיים לחזור ללמידה רציפה במוסדות החינוך:

  1. איתור תלמידים בחוק לימוד חובה שלא נרשמו למוסד חינוכי.
  2. איתור תלמידים ב"נשירה גלויה" ושיבוצם במסגרת מותאמת למיצוי כישוריהם ויכולתם.
  3. איתור תלמידים ב"נשירה סמויה" תוך מעקב על יישום תוכנית אישית של צוותי החינוך לקידום התלמידים הנושרים.
  4. כתובת ואוזן קשבת להורים ולתלמידים להכוונה מיטבית למסגרות חינוכיות מותאמות.
  5. איש קשר של הנערים למסגרות תומכות בעיר.

תוכניות למניעת נשירה:

  • מועדוניות משפחתיות חינוך רווחה- מענה לתלמידים בגילאי בית ספר יסודי.
  • כיתות תל''ם, אמ''ץ ואתגר במטרה לסייע לכל תלמידה ותלמיד לסיים את בית הספר עם תעודת בגרות מלאה או תעודת בגרות טכנולוגית.
  • תכנית "מניעת נשירה עכשיו" הנותנת מענה קבוצתי או פרטני.

יצירת קשר:

מלכה כהן
קצינת ביקור סדיר
08-9938760
רעיה דנישבסקי
קצינת ביקור סדיר
08-9938710
אבי בן נון
קצין ביקור סדיר (מגזר חרדי)
08-9938731