המועצה הדתית והרבנות

המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שרותי הדת היהודיים ", ומתפקידה לספק שירותים דתיים כגון: כשרות, מקוואות, קבורה ונישואין.
חבריה מתמנים ע"י שר הדתות, הרשות המקומית והרבנות המקומית. מתפקידה של המועצה הדתית לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה.

על מנת להבטיח שרותי דת איכותיים וזמינים, המשרד לשירותי דת מסדיר, מנחה, מפקח ומבקר את פעילותן של המועצות דתיות ברחבי הארץ  אשר מספקות שירותים אלו לכלל הציבור.

משרדי המועצה מונגשים לציבור. המועצה מבוקרת ע"י רו"ח חיצוני, מבקר העירייה, המדינה.

הרב הראשי המכהן: הרה"ג פינחס כהן שליט"א