מהו היטל שמירה?

היטל שמירה הינו מס עירוני המוטל מידי שנה, באמצעות חוק עזר על מחזיקים בנכסים (מבנים, דירות קרקעות וכו').
היטל השמירה הינו היטל המיועד למימון שירותי שמירה בעיר (ראה חוק עזר לנתיבות שירותי שמירה ואבטחה, התשע"ז – 2016 ) 

הגדרת מחזיק – אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

מהו גובה חיוב היטל שמירה?

היטל השמירה הינו מכפלה של השטח הנכס הבנוי במ"ר (למעט קרקעות) בתעריף ההיטל.
תעריף ההיטל מתעדכן מידי שנה:

שנת כספים

תעריף ההיטל בש"ח למ"ר לשנה

2017

2.42

2018

1.92

2019

1.89

2020

1.96

2022 1.92
 

הנחה על היטל שמירה:

מחזיק, שניתנה לו הנחה מארנונה בשנה מסוימת לפי הפירוט שלהלן, יהיה זכאי באותה השנה להנחה בשיעור זהה גם מהיטל השמירה (למעט הנחה בשיעור 100% - במקרה זה יחויב היטל שמירה בגובה של 10%).

תשלום:

חיוב בגין היטל השמירה מופיע בתלוש הארנונה התקופתי והשנתי.

יצירת קשר:

ארנונה
personכתובת שדרות ירושלים 10, נתיבות
personטלפון 08-9938717
personשעות פעילות ימים א, ב, ג, ה: 8:30-12:00 | יום ד: 16:00-18:00