תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת


נולד בשנת 1940 בכפר במחוז אוגרא שבדרום אתיופיה. הוא עלה ארצה במסגרת "מבצע שלמה" בשנת 1991 והתיישב בישוב השכן מעגלים. עד מהרה נתגלו סגולותיו המיוחדות של הקס סמואל כמנהיג רוחני, כמורה דרך וכאדם בעל השפעה מעצבת על דפוסי חייהם של העולים מאתיופיה, אשר סבלו באותם ימים מחבלי קליטה קשים בתחום הפיסי ובעיקר בתחום החברתי.

בשנת 1993 התמנה הקס מהדנא למנהיגם הרשמי של עולי אתיופיה בנתיבות והוא הוכר ע"י ממשלת ישראל והרשות המקומית כקס של העדה, שמשמעותו רועה רוחני ומנהיג קהילתי-חברתי.

הקייס סמואל הוא נצר למשפחת קייסים נחשבת באתיופיה שעל פי המסורת תפקיד זה עובר בירושה על פי כישוריו הנרכשים של הבן. הוא למד במשך שנים ארוכות את התורה ואת המסורת היהודית ואת הלכות ומנהגי הקהילה ובתום לימודיו הוא הוסמך להמשיך בדרכי אביו ולהתמנות לקייס. אחיו של הקייס סמואל השתלבו אף הם כקייסים האחד בקרית גת והשני בכרמל.

הקייס סמואל משמש כיום כמנהיגה הרוחני הרשמי של הקהילה האתיופית בנתיבות והוא מחזיק ומפעיל בית כנסת בו הוא נותן שיעורי תורה, פוסק הלכות ומתעסק בענייני הניהול השוטפים של הקהילה תוך היותו קשוב לצרכיה ומצוי היטב בבעיות הייחדויות המאפיינות אותה כחברה וכמשפחה בודדות. הוא משקיע ימים ולילות על מנת לגייס את המשאבים הנדרשים לבניית בית כנסת על פי מיטב המסורת והפולקלור של הקהילה האתיופית.

הקייס סמואל מהדנא רואה בחינוך דור העתיד של בני הקהילה האתיופית והתערותם בחברה כיעד מרכזי ומכריע בהנהגתו והוא מקיים קשר רציף עם המשפחות, משמש להם יועץ ומורה דרך, מלמד נערים לבר מצווה ומקיים קשר עם מוסדות החינוך והגופים הציבוריים בעיר על מנת לקדם את חינוך ילדי הקהילה תוך התחשבות בבעיותיהם הייחודיות ושמירה על המורשת המפוארת של העדה.

בין תפקידיו הפורמאליים והבלתי פורמלאיים ניתן למנות פעולות רבות שהקייס מבצע למען הקהילה בהם: עריכת שטרי אירוסין לפני חתונה, קיום טקס ההיטהרות של אישה יולדת בתום 40 יום מהלידה, נשיאת דרשות בימי שמחה ולהבדיל דברי הספד בלוויות ואזכרות וכן עריכת השכבות לנפטרים.

הקייס סמואל מוסמך מטעם הרבנות הראשית להעיד על אילני היוחסין של בני הקהילה ובכך לקבוע מי הוא יהודי ודאי ואצל מי מתקיים ספק ביהדותו.

לקייס מהדנא 5 ילדים שכולם גרים ופעילים הן בקרב העדה האתיופית והן בקרב תושבי נתיבות. למרות עיסוקו בקודש הוא מקדיש שימת לב ומרץ רב לחינוך ילדיו על ערכי דת ומורשת ישראל מתוך תקווה ואמונה כי יוצאי חלציו ימשיכו בדרכו, תוך שהוא מעניק להם חינוך ערכי של אהבת האדם ואהבת הארץ.

על כל אלה נמצא הקייס סמואל מהדנא ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.