תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות בקהילההרבנית סימי אבוחצירא


נולדה בשנת הת"ש בעיר מקנס שבמרוקו למשפחת בן-שמחון לאביה יעקב ואימה מרים במרים בת 6 נפשות. בשנת תשט"ו נישאה לאדמור ר` ישראל אבוחצירא זצוק"ל במרוקו ובשנת תשכ"ו עלו ארצה והתגוררו במרוקו ולימים עברו לאשקלון. בשנת תש"ל הגיעה משפחת אבוחצירא לנתיבות ומאז שמה של העיירה הקטנה נקשר בה בעבותות של אהבה.

עוד במרוקו יצא שמו של הרב למרחקים כעושה ניסים וכבעל סגולות טרומיות, שבתפילתו ובברכתו האדוקה היה מביא מזור ומרפא לחולים, פוקד עקרות, משכין שלום בין איש לאשתו, ומסייע בעניינים אישיים וציבוריים. הרבנית סימי אבוחצירא היתה יד ימינו ועזר כנגדו במשך שלושה עשורים בהן חיה במחיצתו. הרבנית הצדקת, היתה הרוח החיה שלצד עבודות הבית השוטפות, איפשרה לרב ללמוד וללמד ולקבל אלפי עולים ומאמינים ששיחרו לעצתו ולברכתו. הם התגוררו בדירה צנועה וחיו חיי סגפנות אולם ביתם היה תמיד מלא מאור פנים ורוחב לב. הרבנית היתה מקבלת את האורחים הרבים בסבר פנים יפות ובחמימות רבה. היא היתה טורחת ועמלה בלא ליאות על אירוח אלפי המאמינם שפקדו את בית הרב. למרות צוק העיתים וזרם המבקרים היא טרחה לבשל מטעמים ולאפות דברי מאפה כדי להנעים את שהותם בבית הרב. מטעמי צניעות לא קיבל הרב נשים ומלאכה זו הופקדה בידי הרבנית אשר נתנה עצה והכוונה, תפילה וברכה, פישרה בין איש לאישתו והיתה משענת תומכת לכל אם ובת.

משחר נעוריה התבלטה הרבנית בצניעותה, ובנועם הליכותיה אשר היוו נר לרגליה עד עצם היום הזה. את כל חייה, מאז נישואיה לצדיק הקדישה והקריבה כדי לשמשו ולהיות לו משענת בפעולות הצדקה והחסד הרבים שגמל עם כל שוחרי ברכתו ועצתו. אישיותה ואופיה כאשת צדקה וגמילות חסדים, כצנועה וענוותנית, כמלאת יראת שמיים בתכלית וכרודפת שלום, התעצבה ביתר שאת תחת השראתו של הרב הצדיק. עד היום הזה, הרבנית ממשיכה ביתר שאת לעשות חסד, לגמול חסדים בסתר ולהטות שכם לזולת.

לפני כ-8 שנים היא עברה להתגורר בביתה החדש אליו נוהרים אלפי מאמינים מהארץ ומהעולם וביתה פתוח לכל דכפין כבימי חייו של הצדיק. המאמינים מיטיבים להכיר את סגולותיה המיוחדות כאשת חסד וכבעלת זכות הצדיק בבחינת מאמר הגמרא: " אשת חבר כחבר" (אשתו של הצדיק כצדיק ממש). האנשים מגיעים לקבל עצה, ברכה, הכוונה וייעוץ ואף שיחה בענייני התרממות הרוח שכן חוכמת חייה והבנתה בכל תחומי החיים, בחיי משפחה ובזוגיות, חינוך הבנים ומידות טובות, פרצה גבולות. מעשה החסד והצדקה הרבים נעשים תמיד הרחק מהזרקורים תוך הקפדה על מתן בסתר ורב הנסתר על הנגלה. בשנים האחרונות, הקימה את עמותת "ניצוצי ישראל" העוסקת בפעילות חינוכית, תורנית וערכית לילדים ומבוגרים ובעיקר לנשים. את הפעילות היא מקיימת בביתה הפתוח מתוך אהבה וללא תמורה ובכוונתה לפתוח מועדוני נוער ומוסדות תורה.

על כל אלה נמצאה הרבנית סימי אבוחצירא ראויה לתואר יקיר העיר נתיבות.