תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת


נולד בשנת 1944 באי ג`רבה שבתוניס. עד סוף שנת 1956 למד ב"חדר" לימודי קודש וזהות יהודית ובאותה שנה עלה יחד עם משפחתו המורחבת ארצה לעיר בית שמש. כעבור זמן מה פקדה את ביתם משלחת של אנשים מכובדים, בהם רבנים ואישי ציבור והפצירו באביו הרה"ג כדיר צבאן זצוק"ל לבוא ולהתגורר בעיר נתיבות ולשמש בקודש כמרא דאתרא (הרב המקומי), בתפקיד זה עשה עד ליום פטירתו. הרב זצוק"ל לא התלבט אם ליטול על עצמו תפקיד רב אחריות הכרוך במעבר לנתיבות, אבל הוא הציב למשחרים לפתחו תנאי על פיו הרב הקודם, שכיהן באותם ימים בנתיבות, הרב שלמה מאזוז ימשיך לקבל משכורת.

הרב צבאן למד במשך שלוש שנים בנתיבות ואת לימודיו חתם בלימודים בפתח תקווה. הוא היה מחלוצי עידן הדפוס באזור כאשר פתח את בית הדפוס הראשון בעיר ועם פטירת אביו בשנת תשנ"ה הוא העביר אותו לילדיו.

כצאצא למשפחת רבנים בעלת עבר מפואר וכבן לרב המקומי, שברבות הימים שימש כחבר במועצת הרבנות הראשית, כפוסק וכמורה הלכה, וכמנהיג רוחני של יוצאי תוניס בארץ, היה זה רק טבעי שהרב יעקב צבאן יחוש מחוייבות מוסרית להנציח את זכרו ובעיקר להנחיל לרבים את מורשתו ולפתח את מפעלותיו הרבים בתחומי ההלכה והחסד. הרב צבאן ממשיך את מסורת אביו ומידי יום שלישי מגיעים לעיר מחשובי הרבנים באזור ובצוותא חדא מלבנים סוגיות הלכתיות בענייני דיומא. מר צבאן משמש מזה שנים רבות כחזן ובעל קורא בבית הכנסת "זרע יעקב" אותו ייסד אביו זצ"ל ולמעשה כבר שנתיים טרם פטירתו הוא נשא בחרדת קודש ובהכנה מדוקדקת את הדרשות המחכימות במהלכם לימד את משנתו של אביו בתורה, בנפתולי התלמוד, במוסר ובמידות טובות.

הרב צבאן הוא איש חביב ונעים הליכות שחוט של חסד משוך על קלסתרו תדיר והוא מתמסר בכל נימי נפשו לעשיה למען הכלל תוך שהוא מייחד חשיבות רבה לחינוך הדור הצעיר על ברכי התורה ואהבת האדם. מזה תשע שנים שהרב צבאן מקיים מקום לימוד לילדים מגיל 4 עד 14 שם לומדים פרשת שבוע, תהלים, אותיות ושאר לימודי קודש. בפעילותו הוולונטרית בתחום החינוך והמעורבות בביהכנ"ס הוא רואה קיום צוואת האב שחינך את ילדיו שכל מעשיה יהיו לשם שמיים, בלי תנאי ובלי גבולות ושלא על מנת לקבל פרס. הרב צבאן ראה חובה לעצמו לקבץ לתוך ספר את סיפור חייו של אביו המתאר את דמותו, הנהגתו הרוחנית, גדולתו בתורה וצדקותו ומשנשתהה בהבאתם לדפוס, הגיע אליו אדם שסיפר לו שאביו הופיע בחלומו וציווה עליו להגיד לבנו להביא ולקח את הספרים ומאז נחה דעתו שצוואת אביו היא להוציא את יוזמתו מן הכח אל הפועל ולהדפיס את הספר כדי שיהיה נחלת הרבים.

הרב צבאן כאיש משפחה בעל אוריינטציה חינוכית גבוהה רווה נחת משתי נכדותיו מור והדס לבית צבאן שזכו להישג מרשים ביותר בתחומי המחקר המדעי כשזכו במקום הראשון בתחרות בינלאומית למדענים צעירים "נובל לצעירים בפיסיקה" שנערכה בורשה שבפולין והביאו הרבה כבוד למדינה וגאווה לנתיבות.

על כל אלה נמצא הרב יעקב צבאן ראוי לתואר "יקיר העיר" נתיבות.