תואר יקיר העיר בתחום החינוך התורני ואהבת ישראל

נולד בשנת 1956 במושב ברוש למשפחה ברוכת ילדים. כבר משחר נעוריו קיבל חינוך תורני בבית אביו שנמנה עם מקימי הישוב ומאבותיו הרוחניים.

את לימודיו עשה בישיבת "כפר מימון" ומשם עבר לישיבת "חברון" היוקרתית ולמד לצידם של גדולי ישראל. ברבות השנים, עבר הרב ללמוד בישיבת הנגב תחת הנהגתו של ראש הישיבה הרה"ג יששכר מאיר שליט"א. עוד בהיותו אברך צעיר הקדיש הרב את עיתותיו על מנת להפיץ תורה ברבים.

הרב ניחן בכושר רטורי יוצא דופן ושמעו יצא למרחוק כדרשן מופלג הנטוע בתוך ההוויה המקומית.

בשנת 85 הקים הרב בנתיבות כולל קטן "קול רינה רב פעלים" שאת משכנו קבע במקלט קטן שהועמד לרשותו. כיום נחשב הכולל "רב פעלים" לאחד הגדולים בארץ, והוא משמש בית מדרש למאות אברכים כשהרב מקדיש זמן ומרץ רב על מנת לדאוג למחסורם הגשמי כדי שיוכלו להקדיש את עיתותיהם ללימוד תורה.

עם התרחבות הכולל שבעקבותיו נקלטו מאות משפחות בעיר, התפנה הרב להקים מוסדות חינוך לילדים ברוח ישראל-סבא. בעשור האחרון הוא שקד על הקמת רשת חינוך מפוארת "באר-מים-חיים", הכוללת מעונות יום, גני ילדים, בתי"ס יסודיים וגולת הכותרת היתה בהקמת בי"ס יסודי לבנות "יבוא ברינה" ע"ש אימו מורתו.

הרה"ג יורם אברג`ל שליט"א נחשב לדמות רוחנית אהודה, מקובלת ונערצת בעיר נתיבות בה הוא מכיר, כמעט את כולם מחשובי העיר עד לדלת העם. הרב מפעיל בנתיבות עשרות מפעלי צדקה וחסד ועושה רבות להגברת אהבת חינם. תרם תרומה מכרעת ליצירת חברה בריאה, מאוחדת ומלוכדת בנתיבות המושתתת על יחסי רעות, אחווה והרמוניה בין כל תושבי העיר.

על כל אלה נמצא הרב יורם אברג`ל שליט"א ראוי לתואר "יקיר העיר" נתיבות.