למעבר למילוי הטופס

החל מיום ראשון ה' אב תשפ"ג (23/7/23) ועד לתאריך כו' אלול תשפ"ד (12/9/23)

לפני שליחת הטופס יש לוודא שכל המסמכים הנדרשים ברשותכם ולצרפם לטופס הבקשה

להלן תנאים וכללים להגשת הבקשה למלגה:

הזכאים להגשת בקשה למלגה: סטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה: אוניברסיטה, מכללה אקדמית, סמינר, ישיבת הסדר וישיבה גבוהה עבור תלמידי ישיבה הלומדים בכיתות המקבילות ליב', יג' , יד' בלבד לשנה"ל תשפ"ב (ספטמבר 2021-אוגוסט 2022).

קריטריונים לזכאות למלגה:

  1. סטודנט/ית המשתכר/ת בממוצע עפ"י הפרוט הבא: (נכון לשנה"ל תשפ"ב 1-3/2022)

רווק/ה עד 3,500 ברוטו

נשוי/אה: שני בני הזוג משתכרים יחד עד 7,500 ₪ ברוטו ול-2 בני הזוג סטודנטים עד 9,000 ₪ ברוטו

נשוי/אה +ילדים: שני בני הזוג משתכרים יחד עד 9,000 ₪ ברוטו ול-2 בני הזוג סטודנטים עד 11,000 ₪ ברוטו

 

  1. מגורים בנתיבות 12 חודשים לפחות לפני יום הפרסום הנוכחי
  2. למודים בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות אקדמאיות.
  3. הסטודנט/ית לא קיבל/ה מלגה מורחבת לשנה"ל תשפ"ב מעל 9,000 מגורמים נוספים

המלגה תופקד בחשבון הבנק של הסטודנט/ית – יש לצרף אשור ניהול חשבון ולעדכן במידה ופרטי חשבון הבנק השתנו.

אישורים ומסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

1. אשור למודים לשנה"ל תשפ"ב ממוסד הלמודים שכולל שם הסטודנט, מס' זהות, מגמת הלמוד, מס' שעות שבועיות וגובה שכ"ל שנתי.

2. אישור על תשלום שכ"ל: קבלות או אישור מהבנק על הוראת קבע הכולל מס' התשלומים והסכום החודשי שנגבה.

3. אשורי הכנסות הסטודנט: תלושי משכורת 1-3/22 (לנשוי/אה לצרף בנוסף תלושי בן/בת זוג לחודשים אלו.

4. דפי חשבון בנק של הסטודנט/ית (לנשוי/אה גם דפי חשבון בן/בת הזוג) לחודשים 1-3/22

5. צילום תעודת זהות + ספח פתוח עם תאריך הוצאת הספח.

6. אשור ניהול חשבון אליו תופקד המלגה.

הגשת הבקשה:

הסטודנטים מתבקשים להגיש את הבקשה דרך הקישור שיופיע באתר העירייה ובפייסבוק החל מיום ראשון ה' אב תשפ"ג (23/7/23) ועד לתאריך כו' אלול תשפ"ד (12/9/23) או בקבלת קהל בימי א' בשעות 8:30-12:30 וביום ד' בשעות 16:30-18:30 בלבד                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

סטודנטים למקצועות הרפואה ייהנו ממלגה מוגדלת של 5,000 ₪

למעבר למילוי הטופס

בברכה, מנהל החינוך