שם הוועדה

חברי הוועדה

ועדת מכרזים

יו"ר הוועדה: עו"ד שלומי חן
חברת הוועדה: כנרת אגור
חבר הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: יאיר אלחדד
חבר הוועדה: משה פרץ

ועדת כספים

יו"ר הוועדה: יאיר אלחדד 
חבר הוועדה: צ'לצ'ו וונדמגאי
חברת הוועדה: כנרת אגור
חבר הוועדה: יגאל פרץ 
חבר הוועדה גל פלד

ועדת מל"ח

רה"ע ויו"ר הוועדה: יחיאל זוהר
רמ"ט: משה מימון
מכלול רווחה: מרים דידי
פס"ח: יוסף שילת
מכלול חינוך: אבי אלישע
מוקד: אוריאנה יעקב
מכלול קהילה: חן דהן
אגף ביטחון: חנן עמר
מכלול הנדסה: יצחק כהן
מכלול לוגיסטיקה: מוריס סויסה
כ"א: ראובן פיניש

ועדה לענייני ביקורת

יו"ר הוועדה: ישראל חניה
חבר הוועדה: צ'לצ'ו וונדמגאי
חבר הוועדה: יעקב יפרח

ועדת הנחות (תשלומי ארנונה)

יו"ר הוועדה: יצחק אפשטיין
חבר הוועדה: ישראל חניה
גזבר העירייה
מנהלת מח' הרווחה
מנהלת מח' גבייה
יועץ משפטי

ועדה לבטיחות בדרכים

יו"ר הוועדה: יעקב מעלימי
חבר הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: משה פרץ

ועדה לקידום מעמד הילד

יו"ר הוועדה: כנרת אגור
חברת הוועדה: עדי חורי
חבר הוועדה: גל פלד
מנהל אגף החינוך
מנהלת מחלקת הרווחה
נציג מנהלי בתי הספר
יו"ר מועצת התלמידים העירוני
יו"ר ועד ההורים העירוני
מפקד תחנת המשטרה או נציגו
נציג תנועת הנוער
נציג ציבור:
 רפאל איפרגן

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור וחיילים

יו"ר הוועדה: משה פרץ
חבר הוועדה: יצחק אפשטיין
חבר הוועדה: ד"ר איליה אטינגר
3 נציגי ציבור
3 נציגי נרצחי פעולות טרור

ועדת חינוך

יו"ר הוועדה: יעקב מעלימי
חבר הוועדה: יאיר אלחדד
חברת הוועדה: כנרת אגור
חבר הוועדה: צ'לצ'ו וונדמגאי
חבר הוועדה: רפאל שריקי
נציג ציבור: הרב אלי כהן
נציגת ציבור: כנרת אגור

מנהל אגף החינוך
שני נציגי בתי ספר (מנהלים או סגנים) (יסודי ועל יסודי)
נציג ועד ההורים העירוני
יו"ר מועצת התלמידים העירונית (שזכאי להצביע בבחירות)

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

יו"ר הוועדה: יעקב יפרח
חבר הוועדה: ד"ר איליה אטינגר
דרך ארץ: גל פלד
מנהלת אגף הרווחה
מנהל אגף החינוך
שני נציגי ציבור שיבחר ראש העיר
מנהל בית ספר על יסודי שימונה על מנהל אגף החינוך
נציג הרשות הלאומית במלחמה בסמים

ועדה למיגור אלימות

יו"ר הוועדה: יעקב מעלימי
חברת הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: רפאל שריקי
המנהל הכללי
מנהל אגף החינוך
מנהל אגף הפיקוח
מנהל אגף הבטחון
מנהלת מח' הרווחה
היועץ לענייני אזרחים ותיקים
נציג משטרת ישראל

ועדת משנה לתכנון ובנייה (ועדת בניין ערים)

יו"ר הוועדה: יחיאל זוהר
חבר הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: ד"ר איליה אטינגר
חבר הוועדה: יצחק אפשטיין
חבר הוועדה: רפאל שריקי

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

יו"ר הוועדה: יחיאל זוהר
חבר הוועדה: יעקב מעלימי
חבר הוועדה: ד"ר איליה אטינגר
חבר הוועדה: עו"ד שלומי חן
חבר הוועדה: צ'לצ'ו וונדמגאי
חברת הוועדה: עדי חורי
חבר הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: יעקב יפרח
חבר הוועדה: יאיר אלחדד
חבר הוועדה: יצחק אפשטיין
חבר הוועדה: כנרת אגור
חבר הוועדה: ישראל חניה
חבר הוועדה: רפאל שריקי
חבר הוועדה: משה בנימין פרץ
חבר הוועדה: גל פלד

ועדת רכש ובלאי

יו"ר הוועדה: מנכ"ל העירייה
חבר הוועדה: יועץ משפטי
חברת הוועדה: גזבר העירייה

ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

יו"ר הוועדה: יחיאל זוהר
חבר הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: ישראל חניה
מנכ"ל העירייה או נציגו
נציג משרד הפנים

ועדת קליטה ועלייה

יו"ר הוועדה: ד"ר איליה אטניגר
חבר הוועדה: יעקב מעלימי
חבר הוועדה: גל פלד
נציגי עולים (חבר העמים, אתיופיה, צרפת)

ועדת תמיכות

יו"ר הוועדה: מנכ"ל העירייה
חבר הוועדה: יועץ משפטי
חברת הוועדה: גזבר העירייה

ועדת הקצאות

יו"ר הוועדה: מנכ"ל העירייה
חבר הוועדה: יועץ משפטי
חברת הוועדה: גזבר העירייה
מהנדס העיר
מנהל נכסים

ועדה לתיקון ליקויים

יו"ר הוועדה: מנכ"ל העירייה
חברת הוועדה: גזברית העירייה
מנהלת אגף הרווחה

ועדת ערר לארנונה

עו"ד נתן טרבלסי
אורטל אלאל
רו"ח יצחק בנימין

מנהל הארנונה

ליז זילכה

ועדת מלגות

יו"ר הוועדה: עדי חורי
חבר הוועדה: יעקב יפרח
דרך ארץ: גל פלד

ועדת שמות

יו"ר הוועדה: צ'לצ'ו וונדמגאי
חבר הוועדה: יגאל פרץ
חבר הוועדה: ד"ר איליה אטינגר

ועדת הנהלה

ראש העיר: יחיאל זוהר
סגן ומ"מ רה"ע: יעקב מעלימי
סגן רה"ע: ד"ר אליה אטינגר
ירון סמימי
יגאל פרץ
יאיר אלחדד
יצחק אפשטיין
שלומי חן
עדי חורי

ועדת תחבורה

יו"ר הוועדה: יחיאל זוהר

חבר ועדה: יעקב מעלימי
מהנדס העיר
יועץ משפטי
יועץ תנועה
נציג משרד התחבורה
נציג משטרה
נציג דן בדרום

ועדת בחינה לקבלת עובדים

יו"ר הוועדה: מנכ"ל העירייה
מנהלת משאבי אנוש
נציג ועד העובדים
נציג ציבור
מנהל האגף הרלוונטי או נציג מטעמו

ועדת השקעות

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה