המעבר לחינוך המיוחד הינו תהליך שעשוי להיות מורכב מחששות ומאתגרים, אך לצד החשיבה על צרכיו של הילד קיימים בתהליך אבני יסוד ותאריכים מחייבים, שכדאי לשים אליהם לב ולקחת בחשבון.

מהי ועדת זכאות ואיפיון?

ועדת זכאות ואפיון מתכנסת מתוקף חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988 (תיקון 11, יולי 2018).

תפקידי הועדה:

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד עם המוגבלות, הפונה לוועדה, בהתאם להערכת תפקודו בתחומים הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי והחברתי ובתחום התקשורת, העצמאות התפקודית וההתארגנות.
 • לדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוכי, בשל מוגבלות אחת או יותר, המשפיעה על תפקודו.
 • לקבוע את הרכב סל השירותים של התלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך.

מי יכול לפנות לוועדה? (מגיל 3 עד 21)

 • תלמיד עם מוגבלות (לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית), הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד עם מוגבלות (מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות) שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

המסמכים הנדרשים:

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד לפני ההפניה לוועדה לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד במסגרת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון
 • שאלון רמת תפקוד
 • שאלון להורים
 • שאלון לתלמיד
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות
 • מסמכים נוספים שההורים יכולים להוסיף באמצעות המוסד החינוכי

הערה: ילדים טרום מסגרת (טרם כניסה לגן עירייה) לא צריכים למלא את השאלונים מעלה, רק להעביר מסמכים קבילים אבחנת המוגבלות.

תהליך עבודת הועדה ולוחות זמנים:

 • הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תעשה לא יאוחר מ-31 במרץ מדי שנה.
  1. עבור ילדים בטרום מסגרת יש להעביר את המסמכים למנהלת החינוך המיוחד, בפרטי קשר המופיעים מטה.
  2. עבור ילדים הנמצאים במסגרות יש להעביר את המסמכים למוסד בו לומד הילד.
  המסמכים יוגשו ע"י הצוות לוועדה.
 • דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בתי הספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי בכל שנה, עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א'.
 • מימוש הזכאות- הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים שנקבעת באמצעות ועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.
 • החלטת הועדה- עד שבועיים מתום הוועדה יישלח לפונים מכתב בדואר רשום או בדוא"ל, על החלטת וועדת הזכאות.
 • רישום למסגרת– לאחר קבלת החלטת ועדת השיבוץ, על ההורה להגיע עם החלטה למדור גנים על מנת לרשום את הילד למסגרת החינוכית ולהסדיר את התשלום, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

למידע נוסף על עבודת הועדה וחבריה לחצו כאן

שיבוץ תלמידי חינוך מיוחד

לאחר וועדת הזכאות מתקיים תהליך השיבוץ בו מתקבלת החלטה על המסגרת החינוכית אליה יופנה ילדכם. לפני סיכום השיבוץ מתקיים ההליך הבא:

 • איתור מסגרת מתאימה - הקב"סים (קציני הביקור הסדיר המופקדים על התהליך) מאתרים אפשרויות למסגרות חינוך מתאימות לתלמידים, בהתאם להחלטת ועדת הזכאות ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך וההורים.
 • העברת מסמכים - המסמכים מועברים לבתי הספר המתאימים. בתי הספר עוברים על החומרים ומקיימים היוועצות לגבי התאמת המסגרות לתלמידים.                                    
 • מפגש היכרות - בסוף יוני, לאחר סיום וועדות זכאות ואפיון ברשויות ועל פי המסמכים והבקשות שהגיעו אליהם, בתי הספר מתחילים לזמן את המשפחות להיכרות עם המסגרת.
 • תשובות לשיבוץ - תשובות לבקשות השיבוץ נשלחות בדואר או בדוא"ל במהלך חודש יולי ולעיתים אף מאוחר יותר.
 • חשוב לדעת כי כל רשות מקומית משבצת קודם את תלמידי הרשות שלה ולאחר מכן תלמידים מרשויות אחרות.

נקודות חשובות עבורכם כהורים:

 • מכתב ההחלטה על הזכאות: המכתב על החלטת ועדת הזכאות הוא מסמך מרכזי אותו מבקשות הרשויות על מנת לקבוע זכאות. כמו כן המסמך משמש בלשכת הגיוס לקביעת התאמות במבחני המיון.
 • שמירת המסמכים: חשוב מאד לשמור את המכתב שהתקבל מהוועדה, האבחונים, והמכתבים מרופאים או מגורמים אחרים הקשורים לתלמיד. תזדקקו למסמכים אלו גם בשנים הבאות.
 • מיצוי זכויות: חשוב לבדוק מול הרשויות השונות כמו קופת חולים, ביטוח לאומי או מס הכנסה מה הזכאויות שלכם כהורים. בדרך כלל ילד שעבר וועדת זכאות ואפיון, הוריו זכאים לנקודות זיכוי במס, ובמקרים מסוימים גם לזכאות בביטוח לאומי - על כך ניתן להתייעץ עם העובדת הסוציאלית ברשות.

למידע נוסף על הסעות בחינוך המיוחד לחצו כאן 

יצירת קשר

חינוך מיוחד
personרכזת חינוך מיוחד נעמי בוסקילה
personכתובת רחוב ד"ר יוסף סמילו, מתחם קל אוטו, קומה 2,נתיבות
personטלפון 08-6692406