איכות אוויר טובה פירושה איכות חיים טובה - פחות תחלואה, פחות תמותה וסביבה בלא מטרדי ריח. אגף איכות אוויר ושינוי אקלים פועל לשיפור איכות האוויר בישראל במגוון דרכים. בכל שנה מפרסם האגף דוח המסכם את איכות האוויר בישראל על בסיס סיכום הנתונים ממערך ניטור אוויר ארצי, תוצאות המודל לחיזוי איכות אוויר וכן תוצאות הבדיקות הסביבתיות של חומרים שאין להם ניטור רציף. לרשותכם הדוחות השנתיים של מצב איכות האוויר בישראל החל משנת 2009, כולל טבלאות הנתונים מתחנות הניטור.

 

לצפייה בפרסום מדדי זיהום אויר - https://www.svivaaqm.net/