ישיבת המועצה הבאה: טרם התקבל תאריך
מיקום הישיבה: מרכז הפעלה נתיבות