תואר יקיר העיר בתחום הפעילות הציבורית

נולד בשנת 1934 במרוקו ועלה ארצה עם משפחתו הקרובה והמורחבת בשנת 1963 היישר לעיירה נתיבות. אליהו לוי, אב ל-13 ילדים. עם הגיעו ארצה בימים קשים של מיתון הוא החל לעבוד בשנת 1965 במפעל טקסטיל בנתיבות, שהיה עבורו בית שני במשך 16 שנים במהלכן נטל חלק בפעילות בוועד העובדים והיה לאחת מהדמויות היותר מוכרות במנהיגות העובדים בישוב. היה זה אך טבעי ששימש כחבר מליאת מועצת הפועלים. בתום שנתיים בהם עבד כקבלן שיפוצים ועל רקע כישוריו הייחודיים כמנהל וכאיש ארגון מחונן הוא נקלט אל שורותיה של מועצת נתיבות, בה שימש כאחראי על עובדים במחלקה הטכנית והיה אחראי על תחזוקת ובטיחות מוסדות ציבור וחינוך בישוב. בתום 17 שנות עבודה הוא פרש לגמלאות וותיקי העירייה זוכרים אותו כמנהל מוכשר, כמנהיג עובדים כריזמטי וכאדם הקשוב באורח יוצא דופן לקידום ענייניהם של עובדיו תוך שהוא מגלה חריצות, התמדה ומסירות אין קץ לאחריות כבדת המשקל שהוטלה על שכמו.

הוא הטיב להכיר מקרוב את רזי השלטון המקומי של אותם ימים שעה שטרם עבודתו במועצה שימש כחבר מועצה מטעם סיעת המפד"ל במהלך כהונתו של שלום דנינו. במשך שתי קדנציות שימש בתפקידים רבים בהם ועדת מכרזים, וועדת הנחות וועדת להפעלת מפעל ההזנה במוסדות החינוך. בהיותו אדם רגיש מאוד למצוקות חברתיות הוא התייצב כסלע איתן והתמיד בהתנגדותו הנחרצת להעלאת השתתפות ההורים במפעל ההזנה והיה נוהג גישה מקלה במתן הנחות לתושבים ממשפחות מעוטות יכולת.

אליהו לוי קנה לו שם של נבחר ציבור מסור ונאמן לשליחות וכבעל חושים רגישים לשמירה על כללי המוסר והצדק הטבעי ומילא את תפקידו באמונה וללא משוא פנים. הוא ראה בתפקידו כחבר מועצה שליחות ציבורית גרידא, שכל תכליתה נתינה למען הככל ללא טובת הנאה או תמורה. . כך למשל, כשעלתה הצעה לתגמל את חברי המועצה בסכום כספי על השתתפותם בישיבות המועצה וועדותיה, הוא התרעם במלוא גרונו והטיף לסובביו שאין לקבל תמורה על שליחות ציבורית, המהווה זכות גדולה.

ביתו של אליהו לוי בכל שנות פעילותו כנבחר ציבור, כעובד וכנציג עובדים הפך לכתובת לנזקקים ואנשים במצוקה אשר שיחרו לפתחו. הוא תמיד קיבל אותם במאור פנים ומתוך להט מופגן לסייע, להשיא עיצה תוך שהוא משקיע מזמנו וממרצו ללא גבול וללא תנאי.

אליהו לוי הוא איש משפחה מסור אשר למרות צוק העיתים וההוצאות הרבות הכרוכות בגידול 13 ילדיו, הוא העניק להם סביבה חינוכית תומכת המושתתת על ערכים של נתינה ומעורבות קהילתית.

על כל אלה נמצא מר אליהו לוי ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.