מספר מקלט

כתובת/רחוב

סוג מקלט

כניסה נגישה

חניה נגישה

שירותים נגישים

הערות

9

רחוב אבוחצירא

עילי

-

-

-

בביצוע

10

אלנקווה

עילי

+

+

-

 

11

חי הכהן

עילי

+

-

-

 

12

בן איש חי

עילי

-

+

-

 

13

בר אילן

עילי

+

-

-

 

18

הרב עוזיאל

עילי

+

-

-

 

21

יוסף מלול

עילי

+

+

-

 

23

שבטי ישראל

עילי

+

+

-

 

24

סמילו

עילי

+

+

-

 

27

רבי עקיבא

עילי

+

-

-

 

28

סמילו

עילי

-

-

-

 

30

בעלי המלאכה

עילי

-

-

-

 

31

בעלי המלאכה

עילי

+

-

-

 

33

האומן

עילי

-

-

-

 

34

האומן

עילי

+

-

-

 

36

בעלי המלאכה

עילי

+

-

-

 

37

בעלי המלאכה

עילי

+

-

-

 

40

תות 1

עילי

+

-

-

 

41

הגפן 25

עילי

+

-

-

 

42

הגפן 78

עילי

+

-

-

 

43

הגפן 112

עילי

+

-

-

 

44

אשכולית 2

עילי

+

-

-

 

45

תמר 36

עילי

+

-

-

 

46

ערבה 2

עילי

+

-

-

 

47

אתרוג

עילי

+

-

-

 

48

תמר

עילי

+

+

-

 

49

הדס 2

עילי

+

-

-

 

50

גויאבה 2

עילי

+

-

-

 

51

שדרות ירושלים

עילי

+

+

-

 

52

שדרות ירושלים

עילי

+

+

-

 

53

שדרות הרצל 3

עילי

+

+

-

 

54

שדרות ירושלים 146

עילי

+

+

-

 

55

הרב צבאן 6

עילי

+

+

-

 

56

שדרות ירושלים 152

עילי

+

+

-

 

57

שדרות ירושלים 222

עילי

+

+

-

 

58

שדרות ירושלים 181

עילי

+

+

-

 

59

גרשונוביץ' 6

עילי

+

+

-

 

60

שדרות ויצמן 201

עילי

+

+

-

 

61

שדרות ויצמן 203

עילי

+

+

-

 

62

שדרות ויצמן 205

עילי

+

+

-

 

63

חיל הנדסה

עילי

+

-

-

 

מספר מקלט

כתובת/רחוב

סוג מקלט

כניסה נגישה

חניה נגישה

שירותים נגישים

הערות

64

חיל שריון 1

עילי

+

-

-

 

65

חיל הנדסה

עילי

+

+

-

 

66

חיל הנדסה

עילי

+

-

-

 

67

חיל אוויר

עילי

+

-

-

 

68

חיל אוויר

עילי

+

+

-

 

69

חיל אוויר

עילי

+

+

-

 

70

מבצע קדש

עילי

+

+

-

 

71

מבצע קדש

עילי

+

+

-

 

72

החיד"א

עילי

+

+

-

 

73

האר"י

עילי

+

-

-

 

0

רחוב אלפסי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

1

רחוב הגיבורים

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

2

רחוב אלפסי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

3

רחוב אלפסי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

4

רחוב אלפסי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

5

אלי כהן

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

6

חלפון הכהן

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

7

חזון איש

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

8

חזון איש

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

14

בר אילן

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

15

הרשב"י

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

16

הרב הרצוג

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

17

הרב צבי יהודה

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

19

מלכי ישראל

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

20

מלכי ישראל

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

22

שבטי ישראל

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

25

רבי עקיבא

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

26

סמילו

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

35

האומן

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

38

בעלי המלאכה

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

74

ז'בוטינסקי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

75

ז'בוטינסקי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

76

ז'בוטינסקי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

77

ז'בוטינסקי

תת קרקעי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 

 

 

תכנית הביצוע להנגשת המקלטים מפורסמת באתר העירייה תחת 'מידע ושקיפות – נגישות'.