העיר נתיבות ממוקמת בנגב המערבי, באזור צחיח למחצה בספר המדבר. בעיר מתקיימים מגוון ביולוגי ייחודי וערכי טבע בעלי חשיבות אזורית וארצית כגון בתרונות לס, מישורי לס ובתי גידול לחים. בשנים האחרונות השטחים הפתוחים בעיר, על ערכי הטבע הייחודיים והמערכות האקולוגיות הטבעיות המתקיימות בשטח הולכים ומצטמצמים עקב תנופת הפיתוח המואצת בעיר.

לצפיה בחוברת הסקר - לחצו כאן

אתרי הטבע והשטחים הפתוחים שנותרו ברחבי העיר משמרים את ערכי הטבע והמגוון הביולוגי המקומיים, ולעיתים אף נדירים וייחודים. אתרים אלה משמרים קישוריות וחיבוריות למסדרונות אקולוגיים מקומיים וארציים. בנוסף, שטחים אלה מהווים מרכיב משמעותי התורם לנוחות ולאיכות החיים בעיר ויש חשיבות גדולה לטפח, להנגיש ולחבר אותם אל הקהילה המקומית בעיר כמוקד לפעילות פנאי, עשייה חינוכית ורווחה ע"י יצירת תחושת שייכות.

עיריית נתיבות פועלת לפעול לשימור, שיקום וטיפוח אתרי הטבע והשטחים הפתוחים הקיימים באמצעות פעולות סטטוטוריות, תכנוניות וביצועיות, כגון: צמצום מפגעים סביבתיים, תכנון הלוקח בחשבון שמירה על ערכי הטבע המקומיים ונקיטה בגישה בת קיימא לתכנון ותחזוקה עירונית במרחב הציבורי ובשטחי מוסדות הציבור והחינוך בעיר.

מה נעשה עד כה?
בשנת 2019 הכינה החברה להגנת הטבע "סקר תשתיות טבע עירוני", שמיפה את השטחים הפתוחים בעיר ובחן את המגוון הביולוגי הקיים בהם. בסקר נמצאו מגוון מיני צומח נדירים, בעלי חיים ובעלי כנף בשטחי העיר נתיבות.

בשנת 2022, הוכן ע"י חברת "שדות – תכנון וייעוץ סביבתי" סקר מפגעים באתרי טבע עירוניים. במסגרת הסקר אותרו מפגעי פסולת ומפגעים אקולוגיים והוצגו אמצעים לטיול בהם. הסקר מומן ע"י המשרד להגנת הסביבה ועיריית נתיבות, במסגרת קול קורא "סביבטבע". להורדת מסמכי הסקר, לחצו כאן.

כמעט שנה אח"כ, ביולי 2023 אושר מסמך ההמשך לסקר המפגעים: "מסמך הנחיות לטיפוח תשתיות טבע עירוני וטיפול במפגעים סביבתיים בנתיבות" או בקיצור "המדריך", שנכתב גם הוא ע"י "שדות - תכנון וייעוץ סביבתי".

המדריך עוסק במצב אתרי הטבע העירוני בעיר ומציע אמצעים לשיפור התפקוד האקולוגי שלהם וכן דרכים להפיכתם למוקדי פעילות קהילתית וחינוכית. המדריך נכתב בשיתוף פעולה רחב עם כלל מחלקות העירייה השונות. להורדת המדריך, לחצו כאן.