פארק תעשיות נ.ע.ם הממוקם בסמוך לנתיבות הוא אחד מהעוגנים התעסוקתיים והתעשייתיים של העיר נתיבות והאזור כולו. פרויקט לאומי לו שותפות מלבד נתיבות גם אופקים, מ.א מרחבים ומ.א שדות הנגב. נ.ע.ם הוא פארק "ירוק" בליבו של מרחב חקלאי.  שטח הפארק הוא כ- 1,000 דונם בו  יפעלו  כבר בשנים הקרובות כ-45 מפעלים (35 מפעלים כבר נבנו או נבנים וחלקם נמצאים בשלבים שונים של כניסה לפארק התעשייה). במפעלים אלה יועסקו כ- 4,000-6,000 עובדים ישירים לכלל התפקידים. מטרת הפרויקט היא העתקת מפעלים מאזור המרכז ובניית מפעלים חדשים בדגש על מפעלים עתירי ידע ובעלי חדשנות טכנולוגית שבהם מחלקות מו"פ והמעסיקים אחוז גבוה של מהנדסים/הנדסאים.

בחזונם של ראשי הרשויות – פארק נ.ע.ם יהווה מרחב תעשייתי ותעסוקתי יציב ומכובד לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל.  הפארק יאפשר מחד סביבת עבודה איכותית וירוקה בתעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה. ומצד שני חזון פורץ דרך לקידום החינוך הטכנלוגי בישראל ותרומה לתעסוקה. בכך והמפעלים יתרמו ישירות הן לשגשוג הנגב המערבי והן לחוסן הלאומי.

כחלק מהחזון, שמים דגש בפארק על סימביוזה תעשייתית ושימוש באנרגיות ירוקות. הדבר כבר בא לידי ביטוי במחלבת טרה אשר  מחוברת לתשתית הגז הטבעי בפארק .בהמשך יחוברו מפעל "מובילק" ו"אינופק "וכמעט על כל גגות המפעלים מותקנים פאנלים סולאריים על מנת לעודד יזמים להשתמש באנרגיות חלופיות.

צילום: דיאגו מיטלברג

פרטי קשר

פארק תעשיות נ.ע.ם
personמנכ"ל יוסי אנגלר שר
personכתובת רחוב הארזים 72, נתיבות
personטלפון 08-6996442

סופיה טרבלסי
מזכירה
08-6996442