במה עוסקת הוועדה?

ועדת התחבורה העירונית הינה ועדה ציבורית-מקצועית העוסקת בכל הקשור לנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר.
הועדה פועלת במסגרת פעילות יזומה של הרשות לשיפור מצב התחבורה בעיר נתיבות וכן במסגרת פניות תושבים ואזרחים.

הנושאים הבאים לדיון בפני הועדה הם: הצבת תמרורים, מיקום תחנות אוטובוס, מיקום תחנות מוניות, שינויים / שיפורים  בהסדרי תנועה, שינוי / שיפור שירותי החנייה, חניות נכים, שינויים גיאומטריים- מעגלי תנועה, הגבהות ופסי האטה, שיפוץ רחובות ועוד.

כוועדה מקצועית העוסקת בעניינים שמעורבים בהם גורמים רבים, בתוך הרשות ומחוצה לה, משתתפים בה גורמים רבים: ראש העיר, חברי מועצת העיר, מהנדס העיר, יועץ תנועה, מנהל אגף הבטחון בעיר, נציג משטרת ישראל, נציגי חברות התחבורה הציבורית.

בתום כל ישיבה מתפרסם פרוטוקול הוועדה באתר האינטרנט העירוני, ובו כל הנושאים שהובאו לדיון והחלטות בצדם.

באילו נושאים ניתן לפנות לוועדה?

 • אישור תוכניות תנועה
 • הוספת / שינוי מעברי חציה
 • תיקון ושיפור כבישים עירוניים
 • בקשה להוספת פסי האטה
 • בקשה לסימון תמרור "מעטפית" מול כניסה לבניין
 • בקשה להוספת תמרור / הסרת תמרור
 • הוספת מדרכה / שביל גישה
 • בקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה

תהליך הגשת הבקשה לוועדה

 1. פנייה לוועדה – כל אדם ראשי לפנות לוועדה במכתב פנייה הכולל את פירוט הבקשה בצירוף מפות, תמונות, הסברים ומסמכים נוספים לתמיכה בבקשה.
  את המכתב ניתן להעביר למזכירת הוועדה בפרטי הקשר המפורטים מטה.
 2. בדיקת הפנייה – לאחר קבלת הפנייה בעירייה, היא מועברת לבחינתם של הגורמים המקצועיים.
 3. דיון בוועדה - הוועדה דנה בנושא הבקשה. מובהר, כי לעיתים תידרש נוכחות הפונה, יציאה לשטח עם יועץ התחבורה ולעיתים יתבקשו אישורים נוספים. החלטת הועדה תתקבל במקום אלא אם יוחלט שנדרש לקיים בירור / דיון נוסף בנושא.
 4. עדכון על קבלת ההחלטה - לאחר קבלת ההחלטה בוועדה, יקבל הפונה מכתב תשובה והפרוטוקול יפורסם באתר האינטרנט העירוני.
 5. העברה לביצוע - היה ותתקבל החלטה המחייבת את הרשות לביצוע הסדר / שינוי - תועבר ההחלטה לביצוע מחלקת ההנדסה בעיר.

יצירת קשר

ועדת תחבורה
personמזכירת ועדת תחבורה אפרת אזרד
personכתובת שדרות ירושלים 8 , נתיבות
personטלפון 08-9938742
personשעות פעילות ימים א'+ג': 09:00-12:00 | יום ד': 16:00-19:00