אגף הכנסות וארנונה
ימים ראשון, שני, שלישי וחמישי: 08:30-12:00
יום רביעי: 16:00-18:00

מוקד טלפוני - 
בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי בין השעות 09:00-15:00
ימי רביעי: 09:00-17:00

מחלקת חינוך
בימים ראשון-חמישי בין השעות 08:30-13:00

פיקוח על הבנייה
ימים ראשון ושלישי: 09:00-12:00
יום רביעי: 16:00-19:00
מענה טלפוני בימים שני, רביעי וחמישי בין השעות 09:00-12:00 
קוסטיה קולייב - מפקח בניה: 08-9938741, 050-6799998‬
רונן בן חנן - מפקח בניה: 08-9938782, 050-7430220‬
לוטם ממן - מפקחת בניה: 08-9938722, 052-8108781
יוסף פחימה - מפקח רישוי: 08-9938788, 052-2399529‬
אדיר אדרי, מפקח רישוי: 08-9938788, 052-2399529

מחלקת רווחה
יום ראשון:  8:30-12:30
יום רביעי: 16:00-19:00
שאר ימות השבוע על פי הזמנה

מחלקת הנדסה
ימים ראשון ושלישי: 09:00-12:00
יום רביעי: 16:00-19:00
מענה טלפוני -
בימים שני, רביעי וחמישי בין השעות 09:00-12:00


לארנונה>

לחינוך>

לשירותים חברתיים>

להנדסה>

פיקוח תנועה וחניה>

מוקד 106 עומד לרשותכם בכל העת>