גני הילדים הם המפגש הראשון של הילד ושל ההורים עם מערכת החינוך העירונית. גני הילדים מהווים בית שני עבור הילדים, ובו מקבלים יחס אישי, וכלים לפיתוח היכולות הקוגניטיביות והרגשיות שלהם. ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתות הילד באדם שלם ומאושר ולכן עיריית נתיבות מייחסת חשיבות רבה ומשקיעה במערכת החינוך, כדי למסד קהילה חזקה, בריאה ומתקדמת.

מעבר לאתר הרישום

צפו בסרטון הדרכה לרישום לשנת הלימודים:

שנתונים לרישום:

הרישום לגנים מחייב את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה:

קבוצת גיל  נולדו מתאריך  עד תאריך 
גילאי 5 כ"ד בטבת תשע"ט  (1 בינואר 2019) ג' בטבת תשע"פ  (31 בדצמבר 2019)
גילאי 4 ד בטבת תשע"פ  (1 בינואר 2020) ט"ז בטבת תשפ"א  (31 בדצמבר 2020)
גילאי 3 י"ז בטבת תשפ"א (1 בינואר 2021)  כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)


שימו לב! כל הילדים חייבים ברישום לגן, גם במעבר בין שנתונים.

חריגי גיל
החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו בשנת 2022

מועדי הרישום:

 • מועדי הרישום: א' בשבט תשפ"ד, 11.01.24 ועד א' אדר א' התשפ"ד 10.02.24
 • רישום שאינו מתבצע במועדי הרישום הרשמיים, יישובצו על בסיס מקום פנוי.

תהליך הרישום לגני מ"מ/ממ"ד:

תושבים חדשים

 • רישום מקוון  בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתהליך הרישום המופעים בטבלה מטה

תהליך רישום לגני מוכש"ר:

 • הרישום לגני מוכש"ר יתבצע באופן ישיר מול הבעלות
 • רשימת המסגרות ופרטי הרכזים
 • רשימת רכזים חרדים

 

הסבר על מערכת הרישום:

 1. כניסה: הרישום לגני הילדים ולכיתות א' ייעשה באמצעות מערכת הרישום המקוונת
 2. הזנת פרטים: לביצוע הרישום יש להקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים ולהמשיך בהתאם להוראות:
 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד/ה
 1. בחירת זרם חינוכי וגן מבוקש (ממלכתי/ ממלכתי דתי)
 2. תשלום: לאחר הזנת כל הפרטים, תדרשו להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך תשלום שנתי (ביטוח, סל תרבות).
  על המעוניינים לשלם באמצעות צ'קים, או שובר (מזומן) להגיע למנהל החינוך לצורך הרישום.
 3. סיום הרישום: בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "בקשתך נקלטה בהצלחה" ובנוסף, תתקבל הודעת סמס על השלמת התהליך.
  שימו לב! אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנה למחלקת גנים, במינהל החינוך, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

 

הישארות שנה שניה בגן חובה:

 • זכאות- הזכאות להישארות שנה שניה בגן חובה מותנית בהמלצת פסיכולוגית הגן, על פי מבדקי בשלות.
 • רישום- הורים לילד החייב ברישום לכיתה א', ירשמו את ילדם לכיתה א', ובמקביל, ירשמו לגן, במחלקת הגנים במנהל החינוך. בשני המקרים יש לציין ברישום הערה המציינת את העובדה כי הרישום כפול.
 • עדכון בדבר החלטה סופית- בחודש יוני, יש לעדכן את מחלקת גנים ואת בית הספר בהחלטה הסופית. דמי הרישום לגנים יוחזרו במקרה בו הילד עולה לכיתה א'.

 

רישום לילדים הזקוקים להנגשה פיזית:

 • ניתנת הזכאות לילדים הזקוקים להנגשה פיזית לרישום מוקדם, מעבר לאתר -הסבר להורים לגבי רישום מוקדם של ילדים לבית ספר או גן ילדים, כדי לקדם את הנגשת המקום עוד לפני תחילת לימודי הילד במוסד.
 • על מנת לבצע רישום מוקדם - יש לשלוח את הנספחים ופרטי התקשרות לכתובת דוא"ל: [email protected]
 • נספח 1
 • נספח 2

 

תהליך השיבוץ:

קריטריונים:

השיבוץ לגני הילדים יבוצע בתום תקופת הרישום על פי הקריטריונים הבאים:

 • שמירה על הרצף החינוכי
 • קרבה גיאוגרפית 
 • איזון חברתי וגילאי 
 • איחוד משפחות 
 • העדפות הורים

הודעה על השיבוץ:

קישור בנוגע שיבוץ יפורסם באתר האינטרנט העירוני בחודש יוני.
שימו לב! לצורך כניסה למערכת השיבוץ תתבקשו להקליד את תעודת הזהות של הילד.

ערר:

ניתן להגיש ערר על השיבוץ שקיבלתם, במהלך שבוע ימים מיום קבלת השיבוץ את הערר יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת.
תשובות הערר הן סופיות.

 

מסמכים נדרשים ברישום (לפי מקרה):

סוג ההליך

​         מסמכים נדרשים

עדכון כתובת בתוך העיר  
 • תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
תושבים חדשים בעיר
 • תושבים חדשים שעדכנו בתעודת זהות כתובת נתיבות יש לשלוח תעודת זהות של שני ההורים + ספח .
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת הכולל את המידע האם הילד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד
 • במידה והכתובת לא עודכנה יש לצרף את המסמכים הבאים :

 • חוזה רכישה- עמוד ראשון שני ואחרון בלבד.
 • או חוזה שכירות
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת הכולל את המידע האם הילד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד
 • תעודת זהות +ספח של שני ההורים
תושב עתידי
 • חוזה רכישה- עמוד ראשון שני ואחרון בלבד.
 • או חוזה שכירות
 • תעודת זהות +ספח של שני ההורים
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת הכולל את המידע האם הילד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד
 • לציין טלפונים הורים + מייל
הורים המתגוררים בשתי כתובות שונות-עצמאים (גרוש/ה, פרוד/ה, הורה יחידני)
 • כתב הצהרה להורה עצמאי - קובץ
 • תעודת זהות של ההורה המצהיר
 • במקרה שיש אפוטרופוס בלעדי יצהיר ההורה הרשום ויצרף פסק דין או תעודת לידה
 • במקרה שיש משמורת משותפת יצרף צילום תעודת זהות ואישור חתום על ידי ההורה הנוסף
רישום ע"י מיופה כוח
 • ​תעודת זהות של מיופה הכוח
 • תעודות זהות מקור של שני ההורים
 • מכתב ייפוי כוח מטעם ההורים
 

יצירת קשר:

רישום לגני הילדים
personמחלקת גנים
personכתובת רחוב ד"ר יוסף סמילו, מתחם קל אוטו, קומה 2,נתיבות
personטלפון 08-9938730 | 08-6259901
personשעות פעילות בתקופת הרישום יינתן מענה טלפוני בלבד, בין השעות, 09:00-12:00