תואר יקיר העיר בתחום החינוך והקהילה


נולד באי ג`רבה שבטוניס. עלה ארצה בשנת 1957 והתיישב עם משפחתו במושב זמרת. בתום שנתיים ועם סיום לימודיו בסמינר למורים בגבעת וושינגטון החל מר חורי לעבוד כמורה מן המנין בביה"ס "נתיב יצחק" שם כיהן כמחנך כיתה במשך 7 שנים. אהבתו הגדולה לחינוך, מעורבותו בחיי הקהילה של העייירה והערכת התושבים אליו, גרמה לו לקשור גורלו עם נתיבות והוא עבר להתגורר בה עם משפחתו, הקים בית ובנה משפחה לתפארת.

בתום שנה מיום שעבר להתגורר בנתיבות הציעו לו פרנסי הישוב וראשי משרד החינוך לנהל את ביה"ס היסודי "נתיב אליהו", שנקרא ע"ש אלי כהן הי"ד ואז נקרא ממ"ד ב`. בית הספר היה מאוכלס בכמה צריפים ומעט פחונים בקרבת ביהכנ"ס "בית יצחק", דהיום. מר חורי נענה לאתגר וניהל את ביה"ס ביד רמה תוך שהוא פועל להטמעת דפוסי עבודה ראויים בקרב המורים ומנחיל לתלמידיו ערכי חינוך ודרך ארץ, המיוסדים על אדני מורשת ומסורת ישראל של אהבת האדם, אהבת התורה ואהבת הארץ. במהלך אותה תקופה הוא הרחיב את השכלתו האקדמית וסיים תואר B.A לאחר שעבר בחינת סמיכת רבנים ועם קבלת ההסמכה לרבנות מהיכל שלמה הוא הוכר כבעל תואר M.A ועבר לנהל בשנת 1971 את ביה"ס "עץ החיים" בעיירה השכנה שדרות, עד צאתו לגמלאות.

יצחק חורי נקלט היטב בנוף המקומי ולמן הגיעו לישוב הוא הפך לדמות אהודה ומקובלת בקרב התושבים שראו בו מחנך ומורה דרך ואדם ערכי המעורה היטב בחיי הקהילה ונכון לסייע לכל דורש. יצחק חורי העמיד בנתיבות תלמידים הרבה – רבים מהם נמנים כיום עם הנהגתה הציבורית, החינוכית והקהילתית ותמיד הם מזכירים לטוב את המורה יצחק שחינך אותם על ברכי תורה ודרך ארץ.

עם פרישתו לגמלאות העמיק מר חורי את פעילותו ההתנדבותית למען הקהילה ולרווחתה. מזה שנים רבות שהוא מעביר שיעורי תורה למבוגרים, עובדי בנק, מהנדסים ועובדי ציבור. את אחד השיעורים הוא מעביר כממשיך דרך של המרא דאתרא הרה"ג כדיר צבאן זצוק"ל שציווה עליו להמשיך ולקיים את השיעור גם אחרי פטירתו. מר חורי שהיה בין תלמידיו המובהקים של המרא דאתרא המנוח, קיבל עליו את מצוות הרב באהבה ובהכנעה.

מר חורי נחשב לבר סמכא בתחום היהדות ומעת לעת נעזרים בו סטודנטים, תושבי נתיבות הלומדים יהדות באוניברסיטאות בתרגום טקסטים בתלמוד מארמית לעברית ובהבנת קטעי הלימוד וניתוחן, זאת הוא עושה בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה כי על ערכי הסיוע לזולת הוא התחנך וחינך כל ימיו.

על כל אלה נמצא מר יצחק חורי ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.