אנו רואים במערכת החינוך הקדם יסודי אחריות רבה לעתיד ילדי העיר ולכן החלטנו לקדם מספר תחומים משמעותיים שיאפשרו רכישת מיומנויות נדרשות ומתן כלים לכל ילד וילד להיות מעורב בקהילה, אכפתי מהסביבה, מעורב בעשייה החינוכית, יוזם, חוקר ושותף בקבלת החלטות בתחומים שונים בגן.

קהילה:

חינוך סביבתי מחשיב את הסביבה הקרובה כמקום רב משמעות ללמידה של ילדים צעירים, ליד הגן בשכונת המגורים. חשוב לקדם חינוך מקומי וליצור זיקה לשכונה. הגננת וצוותה מתמקדים בחינוך מקומי בדיאלוג עם הקהילה, ברוח דמוקרטיה שיתופית מגדלים דור שיהיה מעורב בקהילה, שיפתח אחריות ויהיה אכפתי לסביבתו. דיאלוג מתמיד בין מחנכים והורים בקהילה משפיע באופן חיובי על הילד. בעולם הדינמי והמורכב של היום, הדיאלוג מקדם את תחושת השייכות של הילד למקום ואת הביטחון האישי שלו ואת הזהות האישית.

בריאות: 

המיזם "גן מקדם בריאות" נועד להפוך את תחום  הבריאות לחלק בלתי נפרד משגרת גן הילדים. בעזרת מודל מוסדר ומסגרת תומכת, אפשר להשפיע על תפיסת עולמם ועל התנהלותם של הילדים ולהקנות להם הרגלים נכונים בתחום הבריאות. הפעילות כוללת בין היתר שימת דגש על תזונה בריאה; פעילות של ריקוד ותנועה; לימוד אודות היגיינה אישית וסביבתית; חינוך לבריאות השן, להתנהגות חכמה בשמש ועוד.

קיימות: 

ב"גן ירוק" מחנכים לערכים סביבתיים של טיפוח אהבת הארץ והסביבה הקרובה, חמלה לבעלי חיים ונושאים סביבתיים נוספים. הגננת תשלב בתכנית השנתית של הגן נושאים כגון: טיולים בסביבה הקרובה ובחצר הגן; טיפוח הקשר לעולם החי והצומח; תרבות צריכה מקיימת של עשייה עצמית; הפחתה וטיפול בפסולת הגן; טיול שנתי - הילדים נהנים מלמידה חווייתית משמעותית באתרים שונים בארץ.

מדעים:

תכנית "מדעים לגן" פועלת על ידי צוות מרכז מדעים העירוני בכל גני החובה וטרום חובה בעיר. במסגרת התכנית, נחשפים הילדים לנושאים דוגמת אסטרונומיה, מים, אוויר ועוד; מופעלת "ניידת מדעים", המגיעה לכל גן כ-3 פעמים בשנה.

תרבות ומוסיקה:  

במסגרת תכנית המוסיקה בגני הטרום, לומדים הילדים ומתנסים בכלי מוזיקה שונים ובחוויות מוזיקליות ותנועתיות. בנוסף ללמידה החווייתית, נחשפים הילדים כבר בגני הטרום לשני קונצרטים בגן, המעשירים את עולמם ומרחיבים את החשיבה היצירתית. גני החובה נהנים מקונצרט גדול בקונסרבטוריון; ריתמוסיקה- תכנית מוסיקה המופעלת על ידי הרשות בגני הטרום.

"קרן קרב":

תכנית העשרה שמטרתה להרחיב את הידע והמיומנויות בקרב התלמידים, בנוסף לתוכניות הלימודים הפורמליות. שתי תוכניות מופעלות בשבוע בכל גן - תנועה, מוסיקה, תנועה בקצב, ריקודי עם וחוש וחומר; סל תרבות: 2-3 מופעים בתחומי תרבות שונים: אומנות, ספרות מוסיקה, ועוד; ״ספריית פיג׳מה״: הענקת ספר קריאה לכל ילד בכל חודש לעידוד הקריאה.

תוכניות נוספות:
"כבאית בגן״ - חשיפת ילדי הגנים לתפקידו של הכבאי, תוך הסבר חוויתי והתנסות באביזרי הכבאי והכבאית בכלל;
"רב גן" - בגנים תורניים, קיימת תכנית חינוכית ערכית המועברת על ידי רב גן בצורה חווייתית ומעניינת.
"תל"ן" -