זה כבר ידוע לכל, העולם משתנה! מגפות מכות בכדור הארץ, אסונות טבע פוקדים, החורפים קשים יותר ובקיץ כבר כמעט שלא ניתן לשהות במקומות לא ממוזגים.

בעיריית נתיבות פועלים במערכת החינוך בהטמעת תכנים סביבתיים החל מכיתות הגן תוך כדי ביצוע פעולות בנושא קיימות, הסברת חשיבות המחיזור ואיך בסופו של דבר השפעתו של המיחזור והשמירה על הסביבה יעזרו לנו לאזן את שינויי האקלים הקיצוניים וללשמור על הכדור לעוד שנים רבות. 
עיריית נתיבות תפעל לפי המלצות הממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית