תאריך נושא קישור
27/11/2006 הצמדה למדד חוק עזר לנתיבות (הצמדה למדד), התשמג1983
27/11/2006 פתיחת בתי עסק וסגירתם חוק עזר לנתיבות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשס"ז-2006
27/11/2006 פתיחת בתי עסק וסגירתם חוק עזר לנתיבות (פתיחת עסקים וסגירתם), תשלה1975החוק בוטל בחש"מ 697 עמוד 51 תאריך 19.11.2006 שנה עברית התשס"ז
18/01/2006 אספקת מים חוק עזר לנתיבות (אספקת מים), התשס"ג-2002
18/01/2006 אספקת מים חוק עזר לנתיבות (אספקת מים), תשכז1967החוק בוטל בחש"מ 659 עמוד 22 תאריך 7.10.2002 שנה עברית התשס"ג
17/01/2006 ביוב חוק עזר לנתיבות (אגרת ביוב), תשכז1967החוק בוטל בחש"מ 658 עמוד 484 תאריך 5.9.2002 שנה עברית התשס"ב
17/01/2006 ביוב חוק עזר לנתיבות (ביוב), תשלו1975החוק בוטל בחש"מ 658 עמוד 484 תאריך 5.9.2002 שנה עברית התשס"ב
17/01/2006 סלילת רחובות חוק עזר לנתיבות (סלילת רחובות), התשס"ב-2002
17/01/2006 תיעול וניקוז חוק עזר לנתיבות (תיעול), התשס"ג-2002
09/02/2003 בעלי חיים חוק עזר לנתיבות (החזקת בעלי חיים), תשלד1974
09/02/2003 בעלי חיים חוק עזר לנתיבות (פיקוח על כלבים), תשלב1971
22/01/2003 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים על ידי המועצה המקומית נתיבות
22/01/2003 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים חוק עזר לנתיבות (קביעת לוחיות מספר בבנינים), תשכא1960
19/01/2003 ניקוי מדרכות, מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית נתיבות
14/01/2003 רשיונות לאופניים ולתלת אופן חוק עזר לנתיבות (רשיונות לאופניים), תשכא1961
14/01/2003 שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לנתיבות (שחיטת עופות), תשכב1962
14/01/2003 שמירת הסדר והנקיון חוק עזר לנתיבות (שמירת הסדר והנקיון), התשנו1995
13/01/2003 גידור דוכנים מטעמי בטחון אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר גידור דוכנים מטעמי בטחון על ידי המועצה המקומית נתיבות
13/01/2003 החזקת מקלטים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית נתיבות
13/01/2003 אגרת תעודת אישור חוק עזר לנתיבות (אגרת תעודת אישור), תשך1960
04/05/2021 הסדרת שמירה חוק עזר לנתיבות (שירותי שמירה ואבטחה), התשע"ז-2016
02/02/2017 הסדרת שמירה חוק עזר לנתיבות (שירותי שמירה), התשס"ז-2007החוק בוטל בחש"מ 863 עמוד 146 תאריך 22/12/2016 שנה עברית התשע"ז
27/11/2013 סלילת רחובות חוק עזר לנתיבות (סלילת רחובות), תשכא1961החוק בוטל בחש"מ 658 עמוד 485 תאריך 5.9.2002 שנה עברית התשס"ב
23/07/2012 מודעות ושלטים חוק עזר לנתיבות (מודעות ושלטים), התשמא1981החוק בוטל בחש"מ 765 עמוד 164 תאריך 8.2.2012 שנה עברית התשע"ב
23/07/2012 מודעות ושלטים חוק עזר לנתיבות (מודעות ושלטים), התשע"ב-2012
13/06/2012 חניה חוק עזר לנתיבות (העמד רכב וחנייתו), התשע"ב-2011
10/04/2008 הסדרת שמירה חוק עזר לנתיבות (שירותי שמירה), התשס"ז-2007
10/02/2008 ביוב חוק עזר לנתיבות (ביוב), התשס"ב-2002
18/01/2007 הריסת מבנים מסוכני חוק עזר לנתיבות (הריסת מבנים מסוכנים), התשס"ז-2007
18/01/2007 הריסת מבנים מסוכני חוק עזר לנתיבות (הריסת מבנים מסוכנים), תשכו1966החוק בוטל בחש"מ 69
13/01/2003 הסדרת שמירה חוק עזר לנתיבות (הסדרת השמירה), התשמא1980
13/01/2003 צעצועים מסוכנים חוק עזר לנתיבות (צעצועים מסוכנים), תשכא1961
09/01/2003 תברואה וסילוק מפגעים חוק עזר לנתיבות (מפגעי תברואה), תשכד1963