תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

מכלוף בן חמו יליד 1930, עלה ארצה ממרוקו בשנת 1957. בעיר מגוריו במרוקו עסק במסחר בבדים והיה מראשי הקהילה בעירו.
עלה ארצה בשנת 1957 יחד עם מספר משפחות ששוכנו בפחונים עם ציוד מינימאלי ובתנאים קשים.
בשנת 1958 הצטרף למפלגת פועלי אגודת ישראל ושימש כמזכיר הסניף המקומי. בשנות ה-80 נבחר למועצה המקומית ושימש כסגן ראש המועצה בתואר, כחבר בוועדות המועצה ושימש כתובת לתושבים רבים שפנו אליו. סייע תמיד ככל יכולתו לכל פונה ותמיד בשמחה ומאור פנים.
מכלוף שימש גם כחבר המועצה הדתית, במסגרתה פעל להקמת בתי כנסת וסייע לפיתוח הפעילות התורנית בישוב.

בשנת 1995 פרש לפנסיה ומאז ממשיך בפעילותו הציבורית בבית הכנסת. בזכות נועם הליכותיו ואישיות האבהית עד היום משחרים לפתחו תושבים ומבקשים עצה והדרכה. לא פעם פעל להשכנת שלום בית.
מכלוף בן חמו נהנה מהערכה וכבוד בקרב דור האבות שהסתייע בו רבות בשנותיה הראשונות של נתיבות. אלה מכירים לו תודה שבעיתות מצוקה סייע בגמילות חסדים לנזקקים.

על כל אלה נמצא מר מכלוף בן חמו ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.