הרבנית סימי אבוחצירא

תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות בקהילה

ראה מידע נוסף

מר ישועה אזולאי ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום המוסיקה

ראה מידע נוסף

גב' שרה ברקוביץ'

תואר יקיר העיר בתחום קליטת עליה

ראה מידע נוסף

מר שלמה בן דוד

תואר יקיר העיר בתחום הספורט והנוער

ראה מידע נוסף

צ'בנג סמיון

תואר יקיר העיר בתחום התרבות והפולקלור

ראה מידע נוסף

הרב ניסים מזוז

תואר יקיר העיר בתחום שרותי הדת

ראה מידע נוסף

ד"ר מוריס ביטון

תואר יקיר העיר בתחום שרותי הבריאות

ראה מידע נוסף

מר אברהם כהן

תואר יקיר העיר בתחום התעשייה והמסחר

ראה מידע נוסף

הרה"ג יששכר מאיר ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

ראה מידע נוסף

מר שמעון בן דוד

תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות בקהילה

ראה מידע נוסף

מר יששכר לוגסי

תואר יקיר העיר בתחום התעשיה והמסחר

ראה מידע נוסף

מר שמעון מינש

תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות בקהילה

ראה מידע נוסף

ר' אליהו אילוז ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

ראה מידע נוסף

מר יעקב אוזן

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

ראה מידע נוסף

מר שלמה נחמיאס

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

ראה מידע נוסף

הרב יהודב אזולאי ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום החינוך

ראה מידע נוסף