מהו רישיון עסק?

רישיון עסק הוא היתר שניתן מכוח חוק רישוי עסקים ומטרתו להבטיח כי ננקטו כל האמצעים הנדרשים לפעילותו התקינה של העסק – ובפרט שמירה על הבריאות, הבטיחות, הביטחון ואיכות החיים של הציבור.הרישיון מעיד, למעשה, כי העסק עומד בתנאים שהעמידו הרשויות. כלומר, נעשו בו הסידורים הנדרשים לכיבוי אש, בטיחות המבנים, תנאי תברואה נאותים וכו'
הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו על ידי מחלקת רישוי עסקים בעיריית נתיבות.

מי חייב ברישיון עסק?

חוק רישוי עסקים תשכ"ח- 1968 קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד את רשימת העסקים טעוני הרישוי. כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו, מאת הרשות המקומית.
שימו לב! עסק שפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית, ועל בעליו יוטלו קנסות ואף עונשי מאסר.

צו רישוי עסקים:

צו רישוי עסקים תשנ"ה- 1995, מכיל את רשימת בתי העסק החייבים ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים. העיסוקים המופיעים בצו מחולקים לעשר קבוצות:
קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
קבוצה 2: דלק ואנרגיה
קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4: מזון
קבוצה 5: מים ופסולת
קבוצה 6: מסחר ושונות
קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8: רכב ותחבורה
קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים

 

עדכון אגרת רישוי עסקים

על פי עדכון המדד, משרד האותר מעדכן את אגרות רישוי העסקים
לצפייה במסמך - לחץ כאן

האם העסק טעון רישוי?

ראשית יש לבדוק האם סוג העסק אותו אתה מבקש לפתוח מופיע ברשימת העסקים הטעונים רישוי. ניתן לעשות זאת באמצעות פירוט רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק.
אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק, הנך מוזמן לפנות למחלקת רישוי עסקים לצורך בחינה וקבלת תשובה מוסמכת בכתב/בדוא"ל.

שימו לב! אנו ממליצים שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני הבדיקה כי יהיה ניתן לנהל במקום את העסק המבוקש ולהוציא רישיון עסק בחוק.

תהליך הוצאת רישיון עסק:

תהליך הוצאת רישיון עסק

יצירת קשר:

רישוי עסקים
personמנהל רישוי עסקים ציון עמיר
personכתובת רח' שבטי ישראל 44 (אולמי גיל לשעבר)
personטלפון 08-6858895
personשעות פעילות ימים א'-ה' בין השעות: 08:00- 16:00