רשימת ספקים וקבלנים של העירייה לצורך ביצוע הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא

1. עיריית נתיבות (להלן: "העירייה") מודיעה בזאת  כי רשימות הקבלנים והספקים של העירייה לצורך ביצוע הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא פתוחה לעדכון שוטף שיבוצע על פי שיקול דעת העירייה מעת לעת.

2. מובהר כי, אין בהודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לרשימה כדי להבטיח למועמדים את התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.

3. הבקשות ידונו על ידי העירייה בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לעדכון המאגר הקיים.

4. להלן שלבי הגשת המועמדות להיכלל במאגר:

שלב א': הורדה של קובץ ההזמנה 

שלב ב': מילוי קובץ הבקשה על כלל הפרטים הנדרשים שם לרבות חתימה על המסמכים שם בכל עמוד וצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות במסמכי ההזמנה.

שלב ג'  - סריקה של הקובץ המלא ושל כלל המסמכים האחרים הנדרשים לקובץ אחד בפורמט PDF.

שלב ד': שליחה של מסמכי ההזמנה (סרוקים בפורמט PDF) לדוא"ל: [email protected].

בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה
עיריית נתיבות