תואר יקיר העיר בתחום שרותי הדת


נולד בשנת 1944 במרוקו ובשנת 1956 עלה עם משפחתו ארצה לעיר צפת וכעבור שבועיים עברה המשפחה לירושלים. למד בבית היתומים "דיסקין" בירושלים והמשיך במסלול לימודים בישיבות "פורת יוסף", "תפארת צבי", "אוהלי שם", כולל "בתי שמואל" ו"מוסד הרב קוק". כבר משחר נעוריו התגלה הרב חן כעילוי תורני שהקדיש עיתות ללימוד התורה במוסדות תורה יוקרתיים בעולם הישיבות תוך שהוא מתמסר לחינוך ולהנהגה רוחנית של קהילתו. 

הוא הוסמך לרב ומורה הוראה בישיבה התיכונית, בעל תעודת הוראה ממשרד החינוך, תואר ראשון B.A ועבר הכשרה והסמכה כמוהל, כשוחט ובודק עופות ובהמות. מתוקף הסמכתו לרב מושב ורב אזורי והיותו בעל כושר להיות רב עיר, הוא משמש כעורך ורושם נישואין מטעם הרבנות הראשית. כמו כן, על רקע סגולותיו הטרומיות של הרב חן כאיש מקובל ואהוב המשכין שלום ומיישב סכסוכים הוא הוסמך לגישור בכל פעולות הגישור הנהוגות בחברה.

הרב חן נחשב לאחד הדמויות הבולטות בהנהגה הרוחנית בעיר בעיקר בזכות היותו מעורה ומתערה בקהילה כמייסד וכרב המרכז הרוחני וביהכנ"ס "אהבת ישראל" המקיים מגוון רחב של פעולות חברתית ותורנית לרווחת תושבי העיר. הרב חן הוא חזן מוכשר, פייטן מחונן ובעל קורא בתורה בביהכנ"ס והוא נקרא מעת לעת להנעים את זמירותיו בקהילות יהודיות בחו"ל. הרב פועל לטיפוח עולם הפיוט והשירה העממית המסורתית בחברתם של גדולי הפייטנים בעיר, מארגן שבתות לשירת הבקשות והכניס לנתיבות את השירה והפיוט בנוסח הירושלמי. במהלך שנות דור השיא הרב מאות זוגות צעירים מנתיבות ומכל רחבי הארץ והוא נעתר לכל פניה אליו לעריכת נישואין ומתייצב באורח יזום כדי לנחם ולדרוש בבתי אבלים.

הרב משמש כיום ומזה 25 שנה רב אזורי במועצות האזוריות מרחבים ובני שמעון. הוא שימש בתפקידים רבים ומגוונים כשהוא נותן ביטוי ללהט הטבוע באישיותו לעשות למען הכלל בחינוך ובהנהגה רוחנית, בהדרכה ובלימוד, בהשאת עיצה ובהשכנת שלום בסכסוכי אישות כמו בסכסוכים אזרחיים. הוא כיהן כרב ורושם נישואין בבית הגדי, שימש כרב ומנהל החטיבה בקרית החינוך עזתה ובמקיף "ארזים" במהלכם העמיד דור של תלמידים לתפארת.הרב חן שימש כמנכ"ל מוסדות הבאבא-סאלי ולא משך ידו גם מפעילות ציבורית כחבר מועצה וחבר הנהלת מועצת נתיבות. הרב חן, הקים מזה כעשור את כולל "יוסף חיים" במסגרתו לומדים אברכים מידי יום, ומשמש בהתנדבות כיו"ר עמותת "אהבת ישראל".
חרף עיסוקיו הרבים הוא מוצא תמיד זמן לפעילות התנדבותית כשהוא שימש כגזבר בית היוצר ומעביר שיעורי תורה שבועיים בכולל שהקים ומשקיע מאמצים לגיוס התקציבים הדרושים לתחזוקתו. ובכל המסגרות באלה הוא פועל לעשיית צדקה וחסד במפעל "קמחא דפסחא", במתן מתנות לעניים במסגרת "מחצית השקל", סיוע לחגים למשפחות מעוטות יכולת. את כל אלה הוא עושה מתוך תחושת מצוות, במאור פנים ובחביבות האופיינית לו כאדם עממי המדבר בגובה העיניים וקשוב לציבור. נפשו של הרב נקשרה בנפשם של תושבי נתיבות כשהוא מתמלא הערצה על רוח האחדות, על רוח ההתנדבות וריבוי מעשה חסד והמעורבות בקהילה, על האוירה המשפחתית האופפת את כולם בעיתות שמחה וברגעי עצב.

הרב בנימין חן הוא איש משפחה מובהק שלמרות היותו טרוד רובו וראשו בעסקי הציבור הקדיש ומקדיש שימת לב רבה לכל חמשת ילדיו ונכדיו שחונכו כולם בדרך התורה והציונות לאהבת ה`, התורה, העם והארץ.
על כל אלה נמצא הרב בנימין חן ראוי לתואר "יקיר העיר" נתיבות.