עיריית נתיבות נוקטת צעדי אכיפה למיגור תופעת גניבות ופעילות פלילית בעיר

במסגרת פעילות אינטנסיבית של אגף הביטחון בשבועות האחרונים נתפסו על חם במספר אירועים שונים ע"י מאבטחי אופק והשיטור העירוני חשודים בפעילות פלילית/גניבות בשעת מעשה והועברו לטיפול המשטרה.


בעקבות האירועים הביטחוניים/פלילים בנגב והחשש מתופעת גניבות בעיר בשל ריבוי אתרי הבניה וקצב התפתחות העיר  לצד החשש מכניסה של גורמים פליליים וביצוע גניבות ציוד ופעילות פלילית אחרת הנחה ראש העירייה מר יחיאל זוהר את גורמי האבטחה והפיקוח לנקוט בכל הפעולות הנחוצות למיגור התופעה ובתוך כך התקיימה ישיבה משותפת עם משטרת נתיבות במטרה לגבש תוכנית פעולה אופרטיבית לאיתור העבריינים והעמדתם לדין כחלק מהמאמץ לשמור על נכסי וקנייני הציבור.

בימים אלה תוגבר מערך אגף הביטחון באופן שהוא מיקד פעילות איתור, מניעה סריקות וסיורים לרבות הסתייעות במערך מצלמות אבטחה משודרגות הפרוסות במרחב הציבורי אשר תיעדו העבריינים בעת פעולתם.

פעילות מאומצת זו הניבה תוצאות ובשבועות האחרונים בשעות לילה מאוחרת נתפסו במספר אירועים שונים בשעת מעשה גורמים פלילים אשר ניסו לבצע גניבות ציוד ועוד. החשוד עוכב ע"י יחידת אופק והשיטור העירוני והועבר להמשך טיפול משטרת נתיבות.

העירייה ובתוכה אגף הביטחון נחושה לפעול במלוא התקיפות כדי למגר את התופעה, שמעבר לפגיעה באיכות החיים, פוגעת בנכסי הציבור ומסבה נזק כספי גדול מעבר להגשת תלונה ופתיחת תיק פלילי. העירייה בשיתוף משטרת נתיבות תמשיך ותפעל ביתר שאת למגר כל פעילות פלילית בעיר אשר פוגעת בביטחון התושבים ובאיכות החיים בעיר.

יודגש עוד  כי ישנן תוכניות אבטחה נוספות אשר עתידות להיכנס לעיר בתקופה הקרובה ולהגביר ולחזק את הביטחון והאבטחה בעיר. בד בבד, מבקשת העירייה מהתושבים לגלות עירנות ואיכפתיות ולדווח על כל מקרה / אירוע למוקד 100 / 106.