בג"צ דחה על הסף עתירת שדות-נגב נגד שר הפנים ועיריית נתיבות לשינוי גבולות

בית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה פה אחד על הסף עתירת המועצה האזורית שדות נגב יחד עם המושבים שרשרת ואחרים נגד שר הפנים, מנכ"ל המשרד וועדת החקירה לאיחוד רשויות בדבר שינוי הגבולות המונוציפאליים בין מועצת שדות נגב לעיריית נתיבות.


בית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה פה אחד על הסף עתירת המועצה האזורית שדות נגב יחד עם המושבים שרשרת ואחרים נגד שר הפנים, מנכ"ל המשרד וועדת החקירה לאיחוד רשויות בדבר שינוי הגבולות המונוציפאליים בין מועצת שדות נגב לעיריית נתיבות. שדות נגב עתרה על ההחלטה להעביר  שטח של 940 דונם משטחה לטובת נתיבות אשר חלקם מיועדים למגורים וחלקם לתעשיה. בג"צ בהרכב השופטים ניל הנדל, ענת ברון ועופר גרוסקוף אף פסק הוצאות כנגד העותרים למשיבי הממשלה ולעיריית נתיבות.

פסיקת בג"צ חותמת סאגה רבת התדיינויות סביב החלטת וועדת הגבולות שהקים שר הפנים אשר קבעה בהמלצתה שנתאשרה ע"י שר הפנים כי לצורך התפתחותה הטבעית של נתיבות נוכח הסכמי הגג וע"מ למלא את צרכיה של האוכלוסיה הגדלה, לרבות דיור, תעסוקה, מסחר ופנאי מתקיים הכרח להעביר 940 דונם לשטחה של נתיבות. מועצת שדות נגב והמושב שרשרת שחלק מהשטחים בתחומו, עשתה כל אשר לאל ידה על מנת להתנגד להחלטה.  בעתירה זו טענה שדות נגב כי נפלו פגמים באופן מינוי הוועדה ובהתנהלותה, המלצותיה ניתנו ללא ביסוס ואף סותרות את המלצות וועדת מעוז (הוועדה הקודמת שנה באיחוד וחלוקת הכנסות) וכי אין לנתיבות צורך בשטחים אלה, באופן שכל טענותיה של שדות נגב הופרכו ע"י בג"צ ועתירתה נדחתה על הסף. בג"צ קיבל את טענות המדינה ועיריית נתיבות לפיהן לא קמה עילה להתערבות בהחלטת השר ובהליכים שהובילו לקבלתה, לרבות ממצאי הוועדה אשר חקרה, אספה נתונים, שמעה את טענות הצדדים וגורמי המקצוע ובחנה את מלוא התשתית הראייתית בטרם מתן המלצותיה. נתיבות טענה כי אין חולק על כך, כולל שדות נגב, שהעיר צפויה לגדול באופן משמעותי ועם התחלת הביצוע של הסכם הגג ישנה דחיפות להתחיל לתכנן את השטחים הדרושים להבטחת שירות נאות לתושבים. "החלטת השר, אשר נסמכת על הדו"ח המפורט של וועדת הגבולות ועל נימוקי המנכ"ל ומקבלת המלצותיהם, מבטאת איזון סביר בין השיקולים השונים, ולא ראינו בנימוקים שהציגו העותרים כל טעם המצדיק את התערבותינו בה, קבע השופט עופר גרוסקופף בהחלטה הראשית ודחה על הסף טענת שדות נגב לפיהן נפל פגם בעבודת הוועדה בקובעו: "...עיון בדו"ח הסופי, כמו גם בתמלילי הדיונים הפומביים שערכה, מלמד כי זו עשתה עבודתה באופן יסודי ומקצועי וכי המלצותיה עומדות על יסודות איתנים". הוא הדין לגבי החלטת שר הפנים עליה אמר בג"צ שמדובר בהחלטה מקצועית המשקפת איזון סביר בין השיקולים השונים. בג"צ אף דחה "בלא מצאנו ממש" טענת שדות נגב לפיהן לא היה מקום להחליט על שינוי גבולות והעברת שטחים בטרם קיים הליך תכנוני ביחס לשטחים המועברים. השופטת ענת ברון צירפה הסכמתה להחלטת השופט גרוסקוף והמשנה לנשיאה ניל הנדל הסכים אף הוא והוסיף נימוקים משלו.

 

ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר בירך על החלטת בג"צ שחותמת תקופה של שיהוי והתדיינות והדגיש כי התפתחותה האורבאנית המואצת של העיר נתיבות נוכח בנייתם של אלפי יח"ד המעמידים את אוכלוסיית העיר כבר כיום עם 45,000 תושבים ובצל תחזיות הגידול המציבות את נתיבות על רף 100,000 תושבים בעתיד, מתקיים הכרח לבצע התוכניות בשטחים המועברים על מנת לתת המענים לשיפור השירות לתושבי העיר במגורים ובתעשיה. בית המשפט אמר את דברו בראותו עין בעין את צרכיה הטבעיים של נתיבות לגדול ולהתפתח ובאופן שהעברת השטחים נחוצה לה על פי ממצאי והמלצות וועדת חקירה ושר הפנים שהתקבלו כדין. דווקא היום, צריך להזכיר כי התפתחותה של העיר נתיבות מקרינה על האזור כולו ומניחה יסודות איתנים להנעת תהליכי צמיחה והעצמה של כל יישובי שדות נגב גם ברמה הכלכלית והחברתית. נתיבות היתה ונותרה מוקד אזורי לכל היישובים בתחומי הכלכלה והמסחר, התרבות והפנאי ואין לי ספק שתושבי נתיבות יחד עם תושבי שדות נגב חולקים יחד הווה של אחדות ושיתוף פעולה ועתיד של צמיחה והתחדשות.