מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך תושבי נתיבות - סופרים אתכם!

נתונים זה א'-ב' של כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים. במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגשה הנהלת עיריית נתיבות בראשות ראש העירייה – מר יחיאל זוהר עם צוות מפקד האוכלוסין בראשות מנהל מפקד האוכלוסין- מר נתי בוכניק. זוה


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. במסגרת ההכנות נפגשו בשבוע האחרון נציגי עיריית נתיבות בראשותו של מר יחיאל זוהר, משה מימון- מנכ"ל העירייה, בני כהן- דובר העירייה ושלומי טל – היועץ המשפטי יחד עם צוות מפקד האוכלוסין- מנהל משרד אזור הדרום-מר נתי בוכניק ורכזת לשכת המשרד האזורי הגב' יערית אלון.    
בסיום המפגש העניק מר  בוכניק  למר זוהר אטלס מפקדי במהדורה מיוחדת שהוציאה הלמ"ס המסקר 70 שנות מפקד.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם העיר נתיבות. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

זוהר: "מפקד האוכלוסין הוא פרויקט לאומי וממלכתי חשוב, הנתונים הנאספים במפקד הם חשובים ומהימנים וממצאיהם עשויים לתרום לשיפור עתיד העיר והמדינה, אני קורא לתושבי נתיבות הנדגמים לשתף פעולה, להשיב לשאלון המפקדי ובכך למלא את חובתם האזרחית".

מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור. המפקד משקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי אשקלון נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי ממחשב, באתר אינטרנט מאובטח וייעודי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. למשיבים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי מתנה שיישלח מיד בסיום ההשבה על השאלון. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700  אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.