נתיבות עלתה כיתה קפיצה מדהימה בתוצאות הבגרות

הישגים בית ספריים חסרי תקדים לתיכוני דרכא: אולפנת נתיבות 97.1%, ישיבת תיכונית 96.2%, ממלכתי דרכא 95.8%, תיכון הצבי 95%, תיכון המר בנות 80.5%. מגמת עליה מרשימה בניגשים ובזכאים לבגרות גם בבתיה"ס השייכים לחינוך העצמאי (חרדי)


מנתונים שפורסמו השבוע ע"י משרד החינוך על "התמונה החינוכית" בבתיה"ס העל יסודיים המשקפים את הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בכל ערי ישראל לשנת תשפ"ב, עולה כי נתיבות ממשיכה לשמור על מסורת השיפור המתמיד בהישגי תעודת הבגרות כשהיא מציגה הישג מרשים של 80% אחוזי הצלחה בבגרות של תלמידיה. תלמידי נתיבות רשמו עליה ניכרת גם באחוז הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת עם 5 יח"ל באנגלית העומד על 25%. הישיבה התיכונית דרכא הגיעה להישג מרשים של 96.3% זכאות לבגרות ברמה של 5 יח"ל באנגלית.

 על פי הנתונים נתיבות ממוצבת במקום גבוה  ביחס לערי הפיתוח ואף ביחס לערים גדולות ומבוססות יותר וגדול מאוד ביחס לממוצע הארצי העומד על 75.9%. הנתון המעניין מתוך הנתונים היישוביים הוא שתוצאות הבגרות כאשר הם נמדדים בהכללת תלמידים הלומדים מחוץ לנתיבות (לפי רשות מקומית בה גרים התלמידים), יורדות בלמעלה מ-6% אחוזים ועומדים על 74.5% הצלחה, כך שמהנתונים עולה כי התוצאות במוסדות החינוך בנתיבות הרבה יותר  מאשר התוצאות במוסדות מחוץ לישוב בהם לומדים תלמידים מנתיבות, שם נרשמת תוצאה של 80%, כאמור.

ברמה הבית ספרית הגיעו בתיה"ס התיכונים של רשת דרכא והעירייה לממוצעי בגרות ברף העליון כאשר בכולם נרשמו הישגים של מעל 90% ולפי הפירוט כדלהלן (מצ"ב טבלה המבוססת על נתוני משרד החינוך). אולפנת נתיבות 97.1%, ממ"ד ישיבה תיכונית 96.2%, ממלכתי דרכא נבון 95.8%, ממ"ד תיכון הצבי 95%, תיכון המר לבנות 80.5%.

גם במגזר החרדי (החינוך העצמאי) נרשמת מגמת עליה מרשימה במספר התלמידים הניגשים לבגרות ובאחוז הזכאים לתעודת בגרות באחוזים גבוהים במיוחד ביחס למגזר ועל פי התוצאות כדלהלן: (מצ"ב טבלה המבוססת על נתוני משרד החינוך): שפתי רננות 92%, נווה חיה 88.1%, אוהל חיה 85.7%, תפארת שרה 50%.

התוצאות המרשימות באחוזי הזכאים לבגרות בנתיבות משתלבות היטב עם הישג משמעותי שפורסם ע"י משרד החינוך לפני כשבועיים לפיהם 5 מתוך 5 בתיה"ס ממ"ד וממלכתי דורגו ברשימת בתיה"ס המצטיינים בכל הארץ. 4 בתי"ס תיכון המר, אולפנה, דרכא נבון ותיכון הצבי דורגו כבתיה"ס מצטיינים בדירוג 1 (4 מ-85 בתיה"ס מצטיינים בארץ) והישיבה התיכונית הוכתרה כמצטיינת בדירוג 4 (1 מת-83 בתיה"ס מצטיינים בכל הארץ). מצ"ב טבלה.

נתיבות נחשבת ליוצאת דופן בהשקעותיה בתחום החינוך כאשר מזה שנים רבות עומדת השקעתה בהיקף של מעל 40% מתקציבה הכולל. משאבים רבים מושקעים בגיוס מנהלים טובים, מורים מצטיינים במקצועות ליבה כמו אנגלית, מתמטיקה, מדעים ועוד, שדרוג תנאי שכר של מורים והשקעות מאסיביות בשעות תקן חריגות, בלימודי העשרה, בשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר, בהרחבת תוכניות עתידים שמעודדות השתלבות תלמידים בשירות איכותי בצה"ל תוך רכישת עיסוק אקדמי במסגרת לימודי העתודה ובהשקעות מאסיביות בהקמת מוסדות חינוך, בטיפוח סביבת לימודים ובפעולות רה ארגון במסלולי הלימוד ותגבור יחידות לימוד במקצועות המדעים.

מערכת החינוך בנתיבות, ההולכת ומשתפרת מידי שנה ומתייצבת במעלה טבלת היישובים מכל רחבי הארץ. לאורך השנים האחרונות ניתן להצביע על מגמת עליה ניכרת הן באחוז הניגשים לבגרות והן בגידול המשמעותי של מספר התלמידים המביעים אמון בחינוך בנתיבות וחוזרים ללמוד בה. העובדה שנתיבות שומרת על מגמת שיפור בתוצאות הבגרות מקבל משמעות מיוחדת על רקע הגידול החד באוכלוסיית העיר בשנים האחרונות כאשר נתיבות מונה כיום מעל 51,000  תושבים.

בהנהלת משרד החינוך מציינים לשבח את הישגיה של נתיבות בבחינות הבגרות תוך שהם מדגישים פרמטרים חשובים מאוד, המבדלים אותה מיישובים אחרים. "בעיר נתיבות", הם אומרים לנו. "אחוז הניגשים לבגרות הוא מהגבוהים בארץ ובתוך כך ניתן להבחין בעובדה שנתיבות מחקה את הפער לטובתה ביחס שבין תוצאות של התלמידים  הלומדים בישוב (80%) לעומת תלמידיה שבחרו ללמוד מחוץ לעיר ומגיעים רק ל-74.5% ומזה שנים רבות  היא  עוברת באופן משמעותי את הממוצע הארצי".

ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר בהתייחסות לנתונים: "אני מלווה מקרוב את העשיה החינוכית בעיר הנמצאת בראש סדר עדיפויותיה של העירייה הן בהשקעות בתחום הפדגוגי והן בהקמת מסגרות ייחודיות וטיפוח הסביבה הפיסית של מוסדות החינוך בעיר. הוכחנו – כאן בנתיבות, שאפשר לחולל שינויים, אפשר לעשות מהפכה בחינוך, אבל בראש ובראשונה עשינו שינוי תודעתי – היום תושבי נתיבות מאמינים בחינוך בעיר והתופעה של תלמידים שלומדים מחוץ לישוב, הפכה לשולית וזניחה והנתונים מדברים בעד עצמם.  ואנחנו רואים עצמנו מחוייבים לעשות כל מה שאפשר כדי לאפשר לתלמידינו  להגיע להישגים ולהעניק להם שוויון הזדמנויות ובשנים האחרונות אפשר לראות עליה משמעותית בתוצאות.  יחד עם מגמת השיפור בזכאים לבגרות אנו רואים אתגר חשוב בהקניית כלים שיאפשרו  לתלמידים בנתיבות להגיע לתעודת בגרות איכותית כך שאנו מרכזים מאמץ, יחד עם רשת דרכ"א ומשרד החינוך,  לשיפור איכות התעודה במקצועות האנגלית והמתמטיקה הדורשים השקעות גדולות יותר. השנה פתחנו את ביה"ס האזורי למדעים בשיתוף עם מרכז שוורץ רייסמן שינגיש את לימודי המדעים ברמה הגבוהה ביותר לתלמידי נתיבות ואני רוצה לברך על המגמה החיובית שמאפיינת את בתיה"ס של החינוך העצמאי אשר מזה שנים מגישים לבגרות והגיעו להישגים מרשימים במיוחד. תמיד ידעתי שהשקעות בחינוך הם  השקעות לטווח ארוך באשר הם צופות פני עתיד ואני שמח על כך שאחרי שנים רבות של השקעות מערכתיות ותודעתיות במערכת החינוך, אנו זוכים לראות את פירות ההשקעה בשנים האחרונות עם מגמה של עליה תלולה בנתונים שנה אחר שנה.