שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2021 לביצוע עבודות פיתוח וגינון ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2021 - ביצוע עבודות עפר ותשתיות בשכונת רמות מאיר, חלק מערבי, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2021 לביצוע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול הרשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: הבהרה לעניין הערבות במכרז מס' 01/2021 לאספקת ארוחות ומוצרי מזון למרכז הפיס הסיעודי בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/05/2021
שם המכרז: המכרז הוארך: מכרז מס' 01/2021 לאספקת ארוחות ומוצרי מזון למרכז הפיס הסיעודי בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/05/2021

עבור לארכיון המכרזים