שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2020 - ביצוע עבודות לבניית מרכז מתי"א – מגרש 604 נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 33/2020 - ביצוע עבודות להשלמת מובל ניקוז לאורך כביש 11 הנקודות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2020 ביצוע עבודות לשיפוץ והסבה של מבנה מרכז מדעים למעבדות פיסיקה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2020 - תחרות קונספט לתכנון מרכז מבקרים להנצחת מורשתו של הבאבא סאלי ויישום התכנון באתר קיים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/01/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות למתן זכות שימוש במקומות חניה עירוניים לצורך החכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת תושבי העיר קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2020

עבור לארכיון המכרזים