שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2021 - ביצוע עבודות לבניית מכינה קדם צבאית מגרש 601 שכונת נווה שרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2021 ביצוע עבודות לבניית מרכז פדגוגי. קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/03/2021
שם המכרז: מכרז מס' 01/2021 לאספקת ארוחות ומוצרי מזון למרכז הפיס הסיעודי בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/2021- ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 613, שכונת נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2021 לניהול והפעלה של מרכז פיס רפואי בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/05/2021
שם המכרז: מכרז מס' 01/2021 לאספקת ארוחות ומוצרי מזון למרכז הפיס הסיעודי בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2021

עבור לארכיון המכרזים