דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 09/2023 לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך- מכרז חוזר כללי פומבי 16/03/2023 30/03/2023

עבור לארכיון דרושים