שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת דירות מגורים לעיריית נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 04/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2024 - ביצוע עבודות לבניית מבנה "טיפת חלב" בשכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2024 ביצוע עבודות לבניית מבנה "טיפת חלב" בשכונת נתיבות מערב, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 16/2024 ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות) מגרש 801 א', שכונת רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2024 ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות) במגרש 801ב', שכונת רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2024 ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות) במגרש 816, שכונת רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2024 ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות) במגרש 401, שכונת רמות מאיר בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2024 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים תלת כיתתי במגרש 807, שכונת נווה שרון נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2024 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים דו כיתתי במגרש 808, שכונת נווה שרון נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2024
שם המכרז: מכרז מס' 13/2024 לאספקה והתקנה של עמודי תמרור כולל גופי תאורה ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 07/04/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת נכס/ים לעיריית נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2024 להפעלת בית חם לנערות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2024
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 09/2024 לביצוע עבודות שיפוצים ובנייה עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2024 לביצוע עבודות באמצעות יעה אופני פירקי (שופל) בגודל בינוני עם כף קדמית נפתחת לאיסוף והעמסת פסולת גושית, יבשה ומעורבת, גזם, חומרי בנייה, אדמה ואשפה ביתית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2024 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2024
שם המכרז: מכרז מסגרת מס' 06/2024 למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקטים הנדסיים עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2024 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2024
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 5/2024 לאספקת ריהוט למבני ציבור ומוסדות חינוך בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2024 תאריך סגירת המכרז: 03/03/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2024 לאספקה והתקנה של עמודי תאורה ותאורה לאצטדיון העירוני, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2024 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2024 למתן שירותי חשבות לעיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2024 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2024 לתכנון, רישוי והקמה של מרכז דימות ואשפוז יום במבנה מרכז ההפעלה העירוני בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2024 תאריך סגירת המכרז: 17/03/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2024 להקמה והפעלה של בית מרקחת תורן בשבתות וחגים בשטח ייעודי שיוקצה על ידי העירייה למטרה זו קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/01/2024 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 42/2023 ביצוע עבודות לבניית בית ספר מגרש 817 שכונת רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 43/2023 ביצוע עבודות לבניית מרכז חוסן במגרש 101, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 38/2023 ביצוע עבודות לבניית מבנה מוזיאון העיר ובית יד לבנים, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/10/2023 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2023 ביצוע עבודות לבניית מעון יום במגרש 804, שכונת רמות יורם נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 29/2023 ביצוע עבודות לבניית מעון יום במגרש 812 רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 33/2023 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 803, שכונת רמות יורם נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 37/2023 ביצוע עבודות לבניית מעון יום במגרש 802, שכונת רמות יורם נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2023 ביצוע עבודות לבניית מעון יום במגרש 801, שכונת רמות יורם נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2023 ביצוע עבודות לבניית מרכז חוסן מגרש 101, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2023 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 820, שכונת רמות יורם נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35/2023 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 808, שכונת רמות יורם נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 27/2023 ביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 817 שכונת רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 28.2023 לביצוע עבודות עפר בפארק התעשיות נ.ע.מ , שלב ד', נתיבות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 20/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 07/09/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2023 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק לפרויקט ערוצי משנה בטיילת נחל בוהו בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2023 - מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשפ"ד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 02/08/2023
שם המכרז: קול קורא להתקשרות בשיתוף פעולה עם העירייה להקמה ולהפעלה של מכינה קדם צבאית מדעית בנתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 25/2023 להקמה של מרכז נופש וספורט (קאנטרי) בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2023
שם המכרז: קול קורא להפעלת מערך הדרכת חינוך במעונות היום במסגרת מחלקת הגיל הרך - לידה עד גיל 3 קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2023 תאריך סגירת המכרז: 29/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2023 לביצוע עבודות עפר, תשתית וסלילה, בשכונת מעלות הנחל, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2023 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2023 לאספקה של גופי תאורה מסוג NAVION בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2023 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 22/2023 לאספקה והצבה של 3 מבנים יבילים לעיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2023
שם המכרז: קול קורא להקמת תוכנית מלגות משותפת לעיריית נתיבות ולמוסדות אקדמאיים לטובת סטודנטים תושבי העיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 01/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2023 לביצוע עבודות לבניית מבנה עולם הילד בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 16/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2023 להפעלת שתי בריכות שחייה עירוניות, מתן שירותי הצלה ושירותי מזנון (להלן: "להפעלת בריכות עירוניות") קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 04/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2023 ביצוע עבודות לבניית בית ספר לחינוך מיוחד במגרש 821 בשכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2023 ביצוע עבודות לבניית בית ספר נועם אליהו, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2023 ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש f101, בנתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2023 להקמה של מרכז נופש וספורט (קאנטרי קלאב) בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2023 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 16/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2023 לביצוע עבודות שדרוג, תשתיות ופיתוח בשוק נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 23/04/2023
שם המכרז: מכרז פומבי בינ"ל מס' 13/2023 לאספקה והתקנה של בריכת אטרקציות מים לילדים ומגלשות מים לקאנטרי קלאב אשר ייבנה בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 24/04/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2023 לאספקה והתקנה של בריכת גלישה פנימית בקאנטרי קלאב אשר ייבנה בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 17/04/2023
שם המכרז: מכרז פומבי 10.2023 ביצוע עבודות לבניית אתר הנצחה לבני העדה האתיופית בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2023 לאספקה והתקנה של עמודי תמרור כולל גופי תאורה ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 06/2023 לאספקת ריהוט לגני ילדים ולמעון יום בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2023 - ראש מערך שירותי ניהול ופיתוח מנופי צמיחה במנהלת הסכם גג בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2023 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 811 בשכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 22/02/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 1/2023 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 14/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/2023 לביצוע עבודות שדרוג, תשתיות ופיתוח בשוק נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2.2023 ביצוע עבודות לבניית מזרקה בכיכר הכניסה לשכונת נווה שרון בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3.2023 ביצוע עבודות לבניית אתר הנצחה לבני העדה האתיופית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת דירות מגורים עבור עיריית נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 09/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 49/2022 - ביצוע עבודות לבניית מבנה מועדון הצופים ברחוב קטיף, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 52/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 101E, בנתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 53/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 811 בשכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 54/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 602 בשכונת נווה שרון, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 55/2022 - ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 1 שכונת נתיבות מערב, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 56/2022 - ביצוע עבודות לבניית מקווה במגרש 602 שכונת נווה שרון, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 51/2022 ביצוע עבודות לבניית מקווה במגרש 810 שכונת רמות יורם, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/12/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 48/2022 לביצוע עבודות שדרוג, תשתיות ופיתוח בשוק נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/12/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2022 אספקת שירותי ניהול שרתים, תמיכה טכנית ורישוי מיקרוסופט – עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 43/2022 - ביצוע עבודות לבניית שלד של היכל תרבות לקהילה חרדית במגרש 404 שכונת רמות מאיר, פלח מזרחי, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 50/2022 - ביצוע עבודות לבניית מעון יום במגרש 1 שכונת נתיבות מערב, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 47/2022 - ביצוע עבודות לבניית מקווה במגרש 810 שכונת רמות יורם, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 44/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 101E, בנתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 45/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 811 רמות יורם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 46/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 602 נווה שרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 40/2022 ביצוע עבודות לבניית מקווה במגרש 810 שכונת רמות יורם, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 41/2022 ביצוע עבודות לבניית בריכת שחייה ציבורית ברחוב האגוז בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 39/2022 בניית גן ילדים מגרש 808 נווה שרון נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 36/2022 ביצוע עבודות לבניית בית ספר לחינוך מיוחד מגרש 603 שכונת נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 37/2022 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 806 שכונת רמות יורם, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 38/2022 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 605 שכונת נתיבות מערב , נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35/2022 - ביצוע עבודות לבניית ארבע כיתות גן במגרש 802 שכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 614, בנתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2022 - ביצוע עבודות לבניית ארבע כיתות גן במגרש 603 שכונת נתיבות מערב, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 33/2022 לביצוע עבודות הנגשה במוסדות חינוך ובמבני ציבור קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2022 לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים במרחב הציבורי בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2022 - ביצוע עבודות לבניית מזרקה בכיכר הכניסה לשכונת נווה שרון בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 28/2022 לביצוע עבודות עפר, תשתית וסלילה, בפלח המזרחי, שכונת רמות מאיר, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2022 התקנה ותחזוקה של מערכות CRM ואפליקציה עירונית – עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 04/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 25/2022 - ביצוע עבודות לבניית שישה מרחבים מוגנים ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 27/2022 - ביצוע עבודות לבניית אתר הנצחה לבני העדה האתיופית בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2022 - ביצוע עבודות גן ילדים במגרש 809 שכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 22/2022 - ביצוע עבודות לבניית מקווה במגרש 810 שכונת רמות יורם, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 29/2022 למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטים חשמליים שיתופיים במרחב הציבורי בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2022 - ביצוע עבודות להריסת בריכת שחיה "האגוז" בפינת הרחוב הרב איפרגן/האגוז בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2022 לביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס "נועם אורות" בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2022 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 805 שכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/06/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת מס' 16/2022 לביצוע עבודות לשיקום נופי - שטחי גינון בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2022 לעריכת ביטוחי העירייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2022 רכישה ואספקה של פרטי ריהוט לבית ספר בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס': 17/2022 להפעלת בריכת שחייה עירונית, מתן שירותי הצלה ושירותי מזנון (להלן: "להפעלת בריכה עירונית") קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/05/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות לתכנון ולביצוע של כיכרות בשכונות ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר מגרש 200 ברח' חזני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 13/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 801 שכונת נווה שרון, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 14/2022 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וקהילה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת נכס לעיריית נתיבות לטובת מיזם נגב 19 קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/04/2022
שם המכרז: קול קורא להתקשרות בשיתוף פעולה עם העירייה להקמה ולהפעלה של תוכנית למצוינות מדעית טכנולוגית בעיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 01/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2022 למתן שרותי ייעוץ למיקסום, בקרה ובדיקה של תקציבי משרד החינוך עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2022 להפעלת בריכת שחייה עירונית, מתן שירותי הצלה ושירותי מזנון (להלן: "להפעלת בריכה עירונית") קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2022 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר חדשני במגרש 807 שכונת נווה שרון בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2022 - ביצוע עבודות לבניית קמפוס הלמסלי - מרכז שוורץ/ רייסמן לחינוך מדעי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/04/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2022 למתן שירותי ייעוץ ליווי ובקרת שכר לעיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2022 לביצוע עבודות תשתית וסלילה, בפלח ב', שכונת רמות יורם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2022 - ביצוע עבודות פיתוח לבניית פסל מסגרות בצמוד למשכן לאומנויות הבמה בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2022 - ביצוע עבודות פיתוח כיכר כולל בניית פסל "תפילת חנה" בכיכר צבאן בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/02/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת שתי דירות מגורים לעיריית נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2022 למתן שירותי ייעוץ, ניהול וליווי הנדסי בפרויקטים שונים במנהלת הסכם הגג בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 38/2021 לביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס "רבין" בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35/2021 לביצוע עבודות הדברה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 41/2021 למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי אדריכלי לעיריית נתיבות ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה - נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2021 לטיפול ואחזקת שטחי גינון ברחבי העיר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2021 - למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 33/2021 להפעלת מועדונית שיקומית לילדים ונוער עם מוגבלויות שמיעה בעיר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2021 _ לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ בבריכת שחיה עירונית ברחוב האגוז בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2021 לביצוע עבודות שיפוצים בבית ספר "נתיבות יהודה" ובבית ספר "יבוא ברינה" בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 29/2021 להפעלת מפעל רב נכותי (מקדם תעסוקתי) בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/10/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2021 להקמת מערכת לסניקה הולכת קולחים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2021 למתן שירותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכבים ורכבים אשר הושארו/הוחנו ברשות הרבים בניגוד לחוקי העזר העירוניים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 27/2021 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 407 שכונה נתיבות מערב ב', נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 25/2021 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים במגרש 802 שכונה נווה שרון, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 28/2021 להתקשרות מסגרת ביצוע עבודות צביעה וסימון כבישים ומדרכות וכן אספקה והתקנת תמרורים בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2021 להתקשרות מסגרת לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקני שילוט ופרסום בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2021 לאספקה של אשפתונים ו/או ספסלים לעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2021 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ המרכזי בשכונת נתיבות מערב ב' בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2021 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 200 רח' חזני, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2021 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 406 רח' הרימון, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע מיזם הכשרה והשמה בתחום ההייטק בעיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות ומיפוי אורבני ודמוגרפי של תושבים בשכונות קיימות בעיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2021 לביצוע עבודות פיתוח וגינון ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2021 - ביצוע עבודות לשיקום שטחי גינון ברחוב שד' ויצמן בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2021 - ביצוע עבודות עפר ותשתיות בשכונת רמות מאיר, חלק מערבי, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2021 לביצוע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול הרשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/06/2021
שם המכרז: הבהרה לעניין הערבות במכרז מס' 01/2021 לאספקת ארוחות ומוצרי מזון למרכז הפיס הסיעודי בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2021 לאספקה והתקנה של עמודי תמרור כולל גופי תאורה ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 13/2021 לביצוע עבודות שיפוצים בי"ס "נתיב יצחק", נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 16/2021 לאספקה והתקנה של גדר "מדברת" בפרויקטים שונים עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2021 - ביצוע עבודות לבניית מכינה קדם צבאית מגרש 601 שכונת נווה שרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2021 ביצוע עבודות לבניית מרכז פדגוגי. קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/03/2021
שם המכרז: הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/2021- ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 613, שכונת נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: לעיריית נתיבות דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית במרכז צעירים קטגוריה: דרושים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2021
שם המכרז: מכרז מס' 01/2021 לאספקת ארוחות ומוצרי מזון למרכז הפיס הסיעודי בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2021 למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי אדריכלי לעיריית נתיבות ולוועדה המקומית לתכנון ובניה - נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2021 - ביצוע עבודות לבניית גן ילדים דו כיתתי מגרש 100 שכונת נווה שרון נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 39/2020 - ביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 407 שכונת נתיבות מערב ב' קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 38/2020 לביצוע עבודות בטונים, עפר, פיתוח נופי, תשתיות וסלילה בכביש גישה מערבי לנתיבות כביש מס' 6 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2020 לביצוע שיפוצים בי"ס "נועם אליהו" נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2020 - ביצוע עבודות לבניית מרכז מתי"א – מגרש 604 נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 33/2020 - ביצוע עבודות להשלמת מובל ניקוז לאורך כביש 11 הנקודות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2020 ביצוע עבודות לשיפוץ והסבה של מבנה מרכז מדעים למעבדות פיסיקה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2020 - תחרות קונספט לתכנון מרכז מבקרים להנצחת מורשתו של הבאבא סאלי ויישום התכנון באתר קיים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/02/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות למתן זכות שימוש במקומות חניה עירוניים לצורך החכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת תושבי העיר קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2020 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה איטיות ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2020 לביצוע - עבודות פיתוח בנתיבות מערב- שלב ג' קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס': 28/2020 למתן שירותי תיקון ואחזקת מזרקות מים ברחבי העיר קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: קול קורא להשכרת נכס לעיריית נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/10/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 18/2020 מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשפ"א קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 21/2020 לביצוע עבודות פיתוח לשדרוג הכניסה לעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 19/2020 להתקשרות מסגרת לייצור, אספקה והתקנה של חדרי טרנספורמציה טרומיים ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס": 17/2020 למתן שירותי אחזקת מערכות מיזוג אויר (מזגנים) קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 16/2020 ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 415 בשכונת קרית מנחם, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2020 ביצוע עבודות לבניית גן ילדים תלת כיתתי, מגרש 617 נתיבות מערב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 14/2020 לביצוע עבודות לבניית תוספת קומה לשני מבנים חינוכיים קיימים בבי"ס "נועם אורות" נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 3/2020 לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיר נתיבות לרבות פסולת ביתית, מסחרית, תעשייתית, גזם, גרוטאות ופסולת אריזות מפחים כתומים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 6/2020 ביצוע עבודות לבניית מעון יום בפארק תעשייה טכנולוגי קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 7/2020 שיקום בריכת שחייה עירונית ברח" אגוז בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 2/2020 שיקום בריכת שחייה עירונית ברח" אגוז בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/01/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 32/2019 ביצוע עבודות להתאמת מבנה מרתף הספרייה העירונית בנתיבות לשימוש כמרכז "האבים" קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 31/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/01/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 27/2019 אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות וחדשות בעיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 29/2019 לביצוע עבודות חפירות הצלה עבור עיריית נתיבות בשכונת "רמות יורם" קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/01/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 30/2019 ביצוע עבודות לבניית מועדונית לילדים מגרש 603- שכ" "נתיבות מערב" קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/12/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 24/2019 בניית מעון יום במגרש 200 - רח" חזני קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 08/09/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 25/2019 למרכז שירותי הסעות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 25/08/2019
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 10/2019 הסדרת מלתחות וכניסה ראשית במרכז הספורט (מתנ"ס שלב "א") קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 3/2019 עבודות עפר, תשתיות וסלילה בפארק תעסוקה טכנולוגי קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 9/2019 לאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 17/2018 מכרז מוביל לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/11/2018
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 19/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 22/2018 בניית פירי מעליות במוסדות חינוך ברחבי העיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 19/2018 עבודות פיתוח וסלילת מגרש קט-רגל בית ספר "נווה יעקב" נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/06/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 18/2018 עבודות שיפוצים בבית ספר "נווה יעקב" נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/06/2018
שם המכרז: פ.ת.ל.ה מס" 2/2018 פניה תחרותית לקבלת הצעות לשירותי אספקת מוצרי תכנה והתמיכה בהן עבור אגף הביטחון בעיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2018
שם המכרז: עדכון ספר הקבלנים והספקים של עיריית נתיבות לצורך ביצוע הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא בהתאם לתקנה 8 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח -1987 קטגוריה: מכרזי זוטא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 15/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 23/2019 למתן שירותי הנהלת חשבונות ושירותים נלווים לעיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 15/09/2019
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 10/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס" 28/2019 למתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטים הנדסיים עבור עיריית נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 01/12/2019

חזור למכרזים פעילים