דלג לתוכן העמוד

לעיריית נתיבות דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה - הארכה

לעיריית נתיבות דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה

היחידה: הנדסה
כפיפות:  מהנדס הוועדה

תאור התפקיד:    
א.    בדיקה וטיפול בבקשות להיתרים במרחב התכנון המקומי של הוועדה, בהתאם לחוק 
התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה. 
ב.    בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה.
ג.    קבלת קהל ומענה לפניות. 
ד.    במידת הצורך מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים. 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות :
א.    בדיקה של בקשות להיתרי בנייה במרחב התכנון וליווי הבקשות בהתאם לתקנות הרישוי והנחיות הממונה. 
ב.    בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, לרבות התאמתם לתיק המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה (כגון: בדיקת שטחים ואחוזי בנייה, בעלויות על הנכס, תיק בניין, מסמכים ואסמכתאות נלווים וכיו"ב).
ג.    שליחת הערות במידת הצורך לתיקון הבקשה להיתר, לפני העברתה לוועדה לדיון. 
ד.    וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה וריכוז כלל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם להחלטות הוועדה. 
ה.    הכנת נוסח פרסום לבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות. 
ו.    מתן חוות דעת מקצועית בדיונים מקדימים ו/או ישיבות הוועדה ובמידת הצורך מעורבות בניסוח ההחלטות הנוגעות לתיקים באחריותו. 
ז.    הפקת היתרי בנייה. 
ח.    העברת נתונים לצורך עריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום. 
ט.    הזנה ועדכון נתונים בשלב של הוצאת היתרי בנייה.
י.    משימות נוספות על פי הנחיות הממונה. 


השכלה ודרישות מקצועיות:

-    מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר על ידי המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך. 
-    או הנדסאי אדריכלות או בניין. 

-    קורסים והכשרות מקצועיות:

עדיפות לבוגרי קורס לבודקי בקשות להיתר בנייה. 
עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום. 

קורות חיים בצירוף המלצות, יש להגיש עד ליום שלישי 27/7/2021, בדוא"ל: arlin@netivot.muni.il


    
    

לצפייה בקובץ המצורף למכרז