דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי לתפקיד מפקח רישוי עסקים

תואר המשרה: מפקח רישוי עסקים
כפיפות: מנהל היחידה לרישוי עסקים
תיאור התפקיד:
- פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים. עיקרי התפקיד:
- בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
- בקרת עמידה של העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
- אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
- תיעוד פעילות הפיקוח.
- ביקורת תברואית (סניטרית) באזור העסק, בדיקת התאמה לדרישות ולהוראות הדין הקיים.
- אימות תכניות ההגשה מול המצב הקיים בעסק.
עריכת ביקורות חוזרות בעסקים, בעקבות הגשת בקשה לחידוש רשיונות.
הכנת דוח ביקורת כולל ביצוע בירורים להשלמת הפרטים הנדרשים.

השכלה ודרישות מקצועיות:
12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
המפקח יחוייב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים שלבים א` וב`, לא יאוחר משנתיים מיום
תחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
ניסיון מקצועי – לא נדרש.
ניסיון ניהולי – לא נדרש.
עברית – ברמה גבוהה.
רשיון נהיגה בתוקף.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות office
ייצוגיות מול בעלי העסקים.
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

*המכרז נכתב בלשון זכר אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

קורות חיים ניתן להגיש במחלקת משאבי אנוש אצל עוזית אפינג`ר, או בדואר אלקטרוני לכתובת netivotjob@gmail.com עד ליום 13/2/2020