דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה מנהל/ת התכנית הלאומית לנוער בסיכון 360

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

היקף משרה: 100%

כפיפות: כפיפות מנהלית לראש הרשות או מנכ"ל הרשות המקומית.
 כפיפות מקצועית לממונה המחוזית של התכנית הלאומית במשרד הרווחה או משרד החינוך.

תיאור התפקיד: מופקד על הנחלת התפיסה המקצועית במסגרת כללי התכנית הלאומית ונהליה.
דואג לפעולה סדירה ומועילה של המבנה הבין ארגוני של התכנית ברשות המקומית ולחיזוק הממשקים שבין המחלקות והארגונים השונים הפועלים למען הילדים ברשות המקומית.
דואג להטמעה, לחיזוק ולסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע, באופן שיאפשר מתן דגש להתבוננות בילדים וללמידה בה הרשות המקומית נעשית לצרכיהם ולשינויים החלים במצבם.
דואג לעידוד ולהרחבת השיח בין הגורמים השונים ברשות המקומית, המכוון להתמודד באופן יעיל עם סוגיות ואתגרים שונים העולים בהקשר לצרכיהם של ילדים ובני נוער בסיכון והוריהם.

תנאי סף:
השכלה: 
בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה, בריאות הציבור, מדיניות ציבורית.

ניסיון מקצועי: 
לפחות 4 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.
לפחות 3 שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע משימות, הובלת והנעת צוותים.
יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגונים וכן ניסיון בעבודה עם מערכות מידע ממוחשבות מורכבות.

ניסיון ניהולי:
יתרון לבעלי ניסיון של 3 שנים בניהול צוותים של 3 אנשים לפחות.

•    המכרז נכתב בלשון זכר אך הוא לגברים ונשים.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום ראשון 30/01/2022 (עד השעה  15:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז