דלג לתוכן העמוד

לעיריית נתיבות דרוש/ה אב בית/ איש אחזקה בבית ספר

היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהל בית הספר 
דרוג ודרגה: 5-+7

תיאור התפקיד:    
•    שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר
•    תחזוקה תשתיות בבית הספר
•    אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
•    סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים
•    מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום האחריות בית הספר.
•    טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
•    בקרה על ניקיון בית הספר
•    פתיחה וסגירה של בית הספר , ערים כיתות משרדים וחדרי שירות.
•    השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ניקיון וכד'.

השכלה ודרישות מקצועיות:
•    עברית ברמה טובה
•    12 שנות לימוד
•    רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001.
•    מאפייני עשייה:
•    מאמץ פיזי
•    עבודה עם ילדים.
•    דרישות נוספות:
על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום ראשון 15/02/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.
 

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז