דלג לתוכן העמוד

לעיריית נתיבות דרוש/ה עובד כללי למ"מ ראש העיר

היקף משרה : 100%
כפיפות: מ"מ ראש העיר
דרוג ודרגה: 6-+8
תיאור התפקיד:    
סיוע למ"מ ראש הרשות המקומית בהיבטים מקצועיים, ייצוג מ"מ  הרשות מול גורמים בתוכה ומחוצה לה. 
עיקרי התפקיד:
א.    יעוץ מקצועי בתחום האחריות הפרטני של מ"מ ראש הרשות.
ב.    תעדוף משימות והגדרת סדרי עדיפות, בתחום אחריותו הפרטני של מ"מ ראש הרשות.
ג.    תיאום וייצוג של פעילותו המקצועית של מ"מ ראש הרשות.
השכלה ודרישות מקצועיות:
•    עברית ברמה טובה
•    12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 
מאפייני עשייה:
•    ייצוגיות
•    עבודה עצמאית 
דרישות ניסיון:
•    ניסיון מקצועי- 4 שנות ניסיון לפחות בתחום העיסוק של המשרה או בתחומים שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה.
•    עבור מועמדים בעלי תואר אקדמי – לא נדרש ניסיון מקצועי.
•    ניסיון ניהולי- לא נדרש
דרישות נוספות:
•    יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת office 
על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום ראשון 15/02/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז