דלג לתוכן העמוד

לעיריית נתיבות דרוש/ה עוזר למהנדס העיר

היקף משרה : 100%
כפיפות: מהנדס הרשות 
דרוג ודרגה: דרוג הנדסאים
תיאור התפקיד:    
אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות 
המבוצעים על ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות והתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום. 
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות.
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , תשי"ח- 1958.
או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים. 
דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:
א.    ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל – ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.
ב.    עבור הנדסאי רשום – 3 שנות ניסיון כאמור לעיל.
ג.    ניסיון ניהולי- לא נדרש
דרישות נוספות:
א.    היכרות עם תוכנת האופיס.
ב.    היכרות עם תוכנת proj ms -יתרון.
ג.    שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.
מאפייני עשייה הייחודיים בתפקיד: 
א.    יכולות ארגון , תיאום ובקרה
ב.    קפדנות ודייקנות בביצוע
ג.    מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
ד.    יכולת לעבוד באופן עצמאי 
ה.    יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
ו.    יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
ז.    סמכותיות
ח.    כושר מנהיגות ויכולת הובלה
ט.    כושר מנהיגות ויכולת הובלה
י.    כושר הבעה בכתב ובעל פה
יא.    עבודה בשטח
על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום ראשון 15/02/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.
 

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז