דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 14/2022 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וקהילה

להגשת מועמדות למשרה - הקליקו כאן


היקף המשרה: 100%.
תקן: מנהל מחלקה
אופן העסקה: דרוג: חינוך נוער וקהילה דרגה: לפי השכלה 
כפיפות: מנהל אגף החינוך
אגף: חינוך

תיאור התפקיד:
•    שותף/ה בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה.
•     אחריות על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול
•    הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו.
•    ביצוע איסוף מידע ונתונים עדכניים ואחריות לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.
•    תכנון וביצוע תכניות להפעלת הנוער והקהילה ומעקב אחריהן.
•    הכנת  תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחריות לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם
•    להנחיות הרשות.
•    ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.
•    גיוס עובדים, מיונם ושיבוצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחריות
•    להערכת עבודתם.
•    ניהול צוות העובדים, הנחייה והדרכה של הצוות ואחריות להשתלמותם בהתאם
•    להנחיות.
•    ליווי  בפועל הכשרות חיצוניות, והדרכה בהתאם לצורכי המערכת.
•    עבודה בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות
•    מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
•    אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות.
תנאי סף:
השכלה:
•    תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
הכשרה:
•    התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.
לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ-188 שעות- ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.
ניסיון מקצועי:
3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל– תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
דרישות נוספות:
יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח, יכולת הכנה וניהול תקציב, יכולת ניהול משא ומתן, יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים, יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים, יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
רישום פלילי:
אישור על היעדר עבירות מין.
מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום ראשון 01/05/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

להגשת מועמדות למשרה - הקליקו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז